gainmate

iemand die op een idologieke wijze zijn belang deelt in een omgevingsgericht perspectief.

lapsarian met een ioi-modem voor gaingate of trybe.

gainmatig: voldoen aan de ra-standaard voor kwaliteit van verplichtingen.

 

gainmate

one who deals  interest in an idological way


member of  a gaingate or trybe.
working & living conform global ras-quality.