maradigma

paradigma dat volgens de 3rb4-methode is gedimensionaliseerd,  waardoor ruimte
ontstaat voor het eni-effect: uitzicht op een nieuw inzicht

maradigmatisch: gerelateerd aan, toetsend aan maradigma; maradigma hanterend.

context: gainmission

maradigm

paradigm, dimensionalised by 3rb4-analysis in order to stimulate the eni-effect

maradigmatic: view, holding symtoms of a new vision.