preducts
trybe#manhattan:

portico's on

  • ratio

  • renergy

  • regio

preducten zijn die informatie-portieken, waarmee
trybe#manhattan zijn gaingate-office
globaal toegankelijk wil maken,
teneinde

  • vraag & aanbod cultureel te relateren

  • one-world-discussies te entameren

  • informatie te actualiseren

  • informatie-dragers te ontlasten

rationalisations

mens, wetenschap, ontwikkeling,
educatie & communicatie

renergetics

literatuur, film, poetry.
kunst en zingeving

regionalisation

welzijn in nederland,
sociaal-economisch-cultureel,
educatie, huis-tuin-keuken
 

inrounding

honne's clue,
para-environment phenoms
(omgeving overstijgende fenomenen)

 

meet trybe#manhattan in its way of
thinking, imagination & living
in an eu-way
(economie universelle)

participation is gaingate-guaranteed

g u t s
go unlock the system

 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:53
 
disclaimer   Q&A   contact