gmlogo1.gif (46822 bytes) GAINGATE 
# MANHATTAN

TRYBE#MANHATTAN  WEB SIGHT

tertium datur / able to gain

gain mission

op renergetische wijze de
afzonderlijk falende paradigma's
koppelen
tot een krachtig
maradigma waarop
een idogene basis gevonden kan worden
voor de verantwoording
van ons & uw
probleem.

linking the failing,
separated paradigms
in a
renergetic way
to a powerfull
maradigm on which
 an idogene base can be found
to respond to (y)our problem.

1998 trybe#manhattan tertia:

e. kortekaas / tertium: gemeente rotterdam
j. v. hensbergen / tertium: provincie noord-holland

family & friends as they pass by

trybe#manhattan powerpoint:
attestatie de vita -> email  
commentaren, inzichten, adviezencia  
projecten & initiatieven vanaf 1998
in de omgeving

 

trybe profile
wat voor mij geldt, moet voor jou ook mogen; niemand is schuldig aan zichzelf
what serves me, may suit you; none is guilty to one


Welcome on our site.
Just be, have & see where it links.
Tell us, if
it doesn't. 
We don't like to lose you
in your journey through this moment.

We prefer contact in
the nineth manifestation of our site.

Please, enter netto when you
came in through the frontdoor .

 

welkom op onze site.
begin met netto tijd en kijk of het linkt.
vertel ons waar 't mis gaat; 
wij verliezen niet graag het
contact in
de negende fase van ons project.

VIP (virtuele interactieve participatie)
is op diverse manieren mogelijk
en wordt effectiever naarmate je
gaingate-principes hanteert.

 

Op de informatie van deze site is het 
"
renergetisch copyright "
van toepassing.

The information on this site is
"
cloned information",
thats why

copyright
is renergetic:

remember  them
when you use it.

webcrew:

cloneboy  

honne   quister   aegid  

pentaboy

id-recht               gyp.nl

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54   last update  25-02-2022 16:41
 
disclaimer   Q&A   contact