partikulieren

het verbijzonderen van de mens tot een "sir", 
een sociale intelligente robot.

wc-economie

grondwet euto particular


The particularization of people into a "SIR",
a Social Intelligent Robot

See: sir-duty