Hoi Buur, alles goed?

Bij de voordeur, op de galerij, op straat
 of via achtertuintjes
spreken we elkaar wel eens.

Buren hebben we allemaal.

Maar op het wereldwijde web,
waar we slechts enkele pixels van elkaar
verwijderd zijn,

zijn we virtueel allemaal buren

Spreken we elkaar eens aan,
virtueel of in levende lijve,
dan gaat het meestal over problemen.
Want overal voelen we
de effecten van welwillende,
maar tekortschietende

overheden  &  diensten,
markten  &  managers
gelovigen  &  gelukzoekers
wetenschappers  &  entertainers.

Wij stellen wat vast met elkaar
in de huidige, hortende globalisering.
Want "ze" slagen er vaak niet in,
ons allen enthousiast te houden.

Maar "ze" dat zijn we eigenlijk zelf,
in een universele netwerksamenleving.

Zeker in onze noordzee-delta
achter de duinen van 4-stromenland,
waar Schelde, Eems, Rijn en Maas,
in uitstromen en
 waar je
vanaf de basis buurtbeleving mag scheppen of
herscheppen, als de omgeving zijn ziel kwijt is.

Ieder wil 'gewoon' een leuke omgeving,
waar kinderen met hoopvolle dromen opgroeien
in een stimulerende buurt met globale cohesie;
waar ook ouderen niet ontaard kunnen raken.

Welzijn begint in een omgeving die
"inclusief"  kan denken en die
kan handelen in een politiek volwassen systeem.

In een voldragen samenleving
ben jij als buur
meer waard dan als uniek persoon.
En ook virtueel kun je
het verschil maken.

Daar zit de kracht van globaal bewustzijn.

klik hier  als je bovenaan en links
geen inhoudsopgaven ziet
en
"frame 2 focus"

Kijk naar boven in het frame:

In dit "vaandel" kies je als focus:
wonen, onderwijs, werk of vrije tijd

links zie je dan diverse mogelijkheden
om gerichter te kunnen vlotten;
welkom in mijn leven.


"Leven nu, ... & morgen?"
dat is de kwestie.
En het gaat daarbij niet om de economie,
het gaat om bewustzijn,
globaal bewustzijn.

In mijn jeugd vanuit
Noordwijkerhout

Nu, vanuit NL3022, waar we jou
als virtuele buur graag van dienst zijn,
ontwikkelen we een methode die
"jong & oud"
vanzelfsprekend zullen vinden,
maar waar
de inbetweeners

mogelijk nog te verward voor zijn.

gaingate  &  trybe
universeel herkenbare modellen
als practische methode voor
globale cohesie met regionale dynamiek.


als de basis de baas is
is de buur(t)  klankbord voor een betere wereld
 

file in ontwikkeling midas update


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 14-03-2020
 
disclaimer