Stichting
Groot
Manhattan

projectplan

fase 1

op zoek
naar
mandeligheid
Blok 74
onderzoek fundering
Start in 2e kwartaal 2021.
Resultaat:

Blok 74:
"Het rapport toont aan,
dat er een zeer serieuze kwestie voor ligt
vanwege de kwaliteit van de fundering
en
de noodzaak/wenselijkheid van herstel.
De eigenaren zullen zich ernstig moeten beraden
over de planning en aanpak van dat herstel.
BVLB wordt gevraagd,
het advies uit te breiden
met opties voor herstel
met verwachte effecten op
de handhavingstermijn."

 

Fase 2

pand plan

NL 3022 BL 54

renoveren en presenteren
als

hôtelieu
meineszhood

dat houdt in:

binnenhuis 4 woonlagen
innovatief ombouwen voor
gaingate- en/of trybe-toepassing

vergunningen
goodwill
fondsenwerving

architect zoeken voor
tekening en bestek

aannemer vinden voor:
verbouwing

De situatie per 2022

Hal / Entree

De vloer van de entree, in 1996 vernieuwd bij het samenvoegen van de twee entreehalletjes door Valk Lisserbroek, was in 2010 door schimmel aangetast en is toen door Kuperus & Zn gerepareerd, gelijk met de onderste treden van de trap naar voormalig 54B.
Vijf jaar later is er wederom sprake van rot.
Geen goede materialen gebruikt, geen ventilatie-sleuven ?
Ook de onderste treden van de trap zijn ondeskundig gerepareerd en moeten opnieuw aangepakt worden.

Nieuwe bodemplaat entree met underlayment, ontluchtingsrooster en een luikje voor het checken van de meterstanden is inmiddels uitstekend gerepareerd

prima uitgevoerd door
Henk Bautz  /  Klus XL


- Vernieuwen van de trapopgang
3e/4e woonlaag.
na funderingsonderzoek Blok 74CV-warmwater

Twee cv-ketels behoeven onderhoud.
Met Thermogas is een afspraak gemaakt voor 5 oktober 2015.
Contract loopt tot oktober 2016 en kan vervolgens per 2 jaar worden verlengd.
Op termijn kan bij vervanging worden bekeken,
of centrale verwarming vanuit één ketel is te regelen
door de 2 separate systemen te koppelen.
Beneden zou dan wellicht een kleinere voorziening voor
keuken & badkamer nodig zijn.


Stroomvoorziening

Twee systemen grotendeels niet geaard kunnen samengevoegd.

- Samenvoegen twee meters (54A & 54B) in centrale meterkast.

- Aanbrengen aardleiding voor totale pand

- 4 groepen, per woonlaag (unit) aparte groep.


Keuken

Moet opnieuw worden ingericht met inachtneming van gas- & wateraansluitpunten.
Nota Bene: Er zit een scheur tussen achtergevel en zijmuren.

- Verwijderen schrootjeswand/-plafond, kastjes, oven/kookstel

- Opschonen wanden, stabiliseren boiler

- Bevestigen opbergsysteem/planken/kastjes

- Herplaatsen was/droogcombinatie, koelkast en kookstel installeren.
 

Fase 3

Plan _2023 Hôtelieu

Rond 2022/2023 wordt het plan uitgewerkt
in een visie op de buurtfunctie
inclusief fondsenwerving & exploitatie betreffende:

Unit 1: Huidige functie:  Kantoor/Gaingate, Keuken, Kantine/Trybe
functies kunnen gecontinueerd worden in nieuwe opzet
“Buurtherberg”

Unit 2: Huidige functie: Woonunit, Infotheek, Gastverblijf, Badkamer
nieuwe functie: 2 compact units

Unit 3: Huidige functie: Oude Woonunit, Keuken, Gastverblijf
nieuwe functie: 2 compact units

Unit 4: Huidige functie: Woonunit, Studio, Gastverblijf, Badkamer
nieuwe functie: 1 royale of 2 compacte units.

Mogelijke aanpassingen:

>> de twee voordeuren worden vervangen door
één, brede entree.

>> de keuken/kantine in één verband door
deels doorbreken scheidingsmuur

>> de trap van unit 1 naar unit 2 wordt verwijderd
voor extra hal-ruimte / badkamer

>>  atelier/opslag/garage in achtertuin met
daktuin als compensatie

Afhankelijk van het funderingsdonderzoek
Blok 74
wordt in augustus een concept
renovatieplan vastgesteld.

laatste aanpassing:
>>>
21-05-2022 <<<