Een BLOK Heipalen

mandelige last
of
gemeenschappelijke kracht ?

aanzet voor een ondergrondse gezamenlijkheid
 basis voor fundamentele
omgevingsverantwoordelijkheid

Mijmerend over de opmerking vorige week, dat
mandelige, "gemene" muren
rusten op
een heipalenreeks die dan dus ook
gemeenschappelijk bezit is van de
belendende percelen,
leg ik jullie nu graag de volgende gedachten voor:

Doordat de vijf panden van ons Blok
met vier gemeenschappelijk muren zijn verbonden
die rusten op vier rijen eveneens mandelige heipalen,
mag je veronderstellen,
dat "Blok" niet zomaar een abstract begrip is
voor een verzameling heipalen onder een aantal huizen,
maar ook de benaming kan zijn voor mandeligheid

1

stichting

apparte-
menten

2 b  3  a 4

 stichting  

woon/werk-
groep

 5 a 2    
5 a 1
2 a 3 b 5 b
heipalen                          blok                       5 panden
geen VvE
nodig
VvE = VZB vastgoed VvE
actief
geen VvE
nodig
VvE in
actief

heipalenblok als
"  gemeenschappelijk bezit  ".

Dat zou kunnen inhouden,
dat bij gerede twijfel over de kwaliteit van de heipalen
alle pandeigenaren
een verantwoordelijkheid delen in het voorkomen
van schade, als het Blok niet stabiel zou zijn,
of als het risico bestaat dat
door bodemtrillingen bij zwaar verkeer bijvoorbeeld,
de aanhechting van gevel en zijmuren verslechtert,
of een pand zijwaartse druk gaat uitoefenen.

De eigenaren van de panden zijn dus allemaal,
al dan niet in VvE-verband,
ook nog eens gezamenlijk bezitter van het Blok.

Dit werpt een verfrissend licht op onze,
door de gemeente veronderstelde heipalenproblematiek
met de
daaraan gekoppelde mogelijkheden voor
de financiering/subsidiëring van onderzoek
en eventueel herstel.

In het Burgerlijk Wetboek (BW)
wordt ten aanzien van “Mandeligheid”
in Boek 5, Titel 5 opgemerkt:

“Mandeligheid brengt mede, dat iedere mede-eigenaar aan
de overige mede-eigenaars toegang tot
de mandelige zaak moet geven”,
alsmede:
“Mandelige zaken moeten op kosten
van alle mede-eigenaars
worden onderhouden, gereinigd en,
indien nodig,
vernieuwd.”

Kortom:
Je bent niet alleen een groep buren
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de fundering van de woningen;
je kunt ook
in die toevallige, willekeurige samenstelling
een basis vormen voor
omgevingsverantwoordelijkheid.

 

de basis de baas
in de wereld van morgen

NL 3022
in de wereld van morgen