hôtelieu

herberg voor hooding & rooting in de basisschool-omgeving
 

Een "hôtelieu" is 'n kosthuis
of buurtherberg voor hoodgenoten.
Het kan virtueel bestaan als
een "entree met dependances":
De centrale is dan gevestigd in
een 24/7-bereikbaar systeem.

Het kan ook een bestaand pand zijn
ingericht als gezinsaanvullende voorziening
binnen een specifieke omgeving.

Bij de herinrichting van wijken en een toenemende mobiliteit van bewoners,
 kunnen de politieke, sociaal-educatieve en
 religieuze gemeenschappen veel baat hebben bij een reëel hôtelieu in de wijk.
Bij eventuele problemen in gezinnen met beperkte woonmogelijkheden
kunnen één of meer kinderen dan in de eigen buurt even logeren.
Ze kunnen er studeren/slapen als er thuis geen ruimte is,
of er zelfs gaan wonen.
Bij voldoende accommodatie zou, aansluitend op het dagonderwijs,
opvang geregeld kunnen worden, als de ouders
buiten de schooltijden werken.

Het hôtelieu heeft als basis,
een aanvullende voorziening te zijn op het gezin,
maar gedacht vanuit het kind en diens omgevingscontext.
Binnen het basisschool- of postcode-gebied.

De "dependances" worden beschikbaar gesteld door de
eigenaren/huurders in de buurt.
Ze zijn gecategoriseerd en worden door 
onderwijs, moskee, kerk
samenlevingsopbouw & maatschappelijk werk
benut om binnen de hood een alternatief te bieden,
wanneer voor probleemvolle thuissituaties van hoodgenoten 
(tijdelijk) een snelle oplossing gevonden moet worden,
zonder dat het kind zijn sociaal-educatieve omgeving verliest.

en verder......?

een hôtelieu kan zich bijvoorbeeld
mee-ontwikkelen in de omgeving,
want
zodra de instroom van de basisschool afneemt,
neemt de behoefte toe aan
bijvoorbeeld:

- jongerenhuisvesting binnen de wijk
of
- kleinschalige bejaardenwoningen

maar een hôtelieu blijft altijd
een wijkgebonden voorziening,
zodat de woonomgeving herkenbaar blijft.
 

denk mee
over dit alternatief voor
"wijkinternaat"
"centrum voor jeugd & gezin"
    "naschoolse opvang"
"kleine appartementen"
voor zelfstandigen
uit de wijk

keep informed

 

meineszhood

tussen  illusie  &  werkelijkheid

nl 3022

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 26-09-2022 10:05