25 maart 2008 omstreeks 11 uur komt wethouder Bolsius een Magnolia planten op het Burgemeester Meineszplein.

Café Hofstede
hoek meineszplein / van citterstraat
is vanaf half 11 open

de boom is geplant

Wouter de Jong
initiatiefnemer spreekt, mede namens
de bewonersvereniging, de wethouder toe:

Groene Duim voor het Burgemeester Meineszplein
– En nu gaan we door ….


De bewoners van het Meineszplein en de Meineszbuurt zijn blij met de Groene Duim voor het Plein.

Wij hopen dat het niet bij een Groene Duim blijft, maar dat de ‘Magnolia Grandiflora’ symbool staat voor het begin van een nieuw seizoen:

het fysieke, sociale en economische herstel van het Plein en de buurt.

De Bewonersgroep Meineszbuurt vraagt de gemeente en deelgemeente om:
- door te pakken op fysiek, sociaal en economisch herstel
- per direct te beginnen met het stoppen
van de verloedering van de buitenruimte
- te investeren in een pleinregisseur, die met eigenaren en diensten bindende afspraken maakt
- en die met bewoners een visie uitwerkt over de toekomst van het Plein en de buurt
 

Vandaag, 25 Maart 2008, wordt het Meineszplein opgeluisterd met een ‘Magnolia Grandiflora’.
De boom met haar grote bloemen in het vroege voorjaar zal  het zomerseizoen aankondigen.  Elk jaar weer zullen vanaf nu
de bewoners van het Plein, de buurtbewoners en de honderdduizenden passanten, op enig moment in het voorjaar het Plein passeren met wellicht de gedachte: ‘ha, de donkere dagen zijn voorbij, de zomer komt er weer aan …’. Wie had dat kunnen denken van een plein, of beter een rotonde, die in vergetelheid en teloorgang dreigt te geraken. Want laten we niet vergeten wat de aanleiding was van deze Groene Duim.


Waarom het Meineszplein weer een fijn plein moet worden
Uit het Plan: “Het Burgemeester Meineszplein bevindt zich in het Nieuwe Westen-Noord en is een belangrijke verkeersschakel in het wegennetwerk naar en uit de stad. Het intensieve autoverkeer en de vele verkeersborden is het gezichtsbepalende beeld. De omgeving van het plein versterkt dit beeld. Het Nieuwe Westen Noord is een zogenaamde ‘prachtwijk’. Een groep ‘risicojongeren’ is permanent en hinderlijk aanwezig. De fysieke omgeving van het plein ziet er verloederd uit. Veel vuil en een overdaad aan steen. Het beperkt aanwezige groen is weinig aantrekkelijk: niet-wintergroene boompjes, onderhoudsarm struikgewas en een kaal grasveldje op de rotonde. Kortom, een plein met een harde en onaantrekkelijke uitstraling.  Asbak legen en hard doorrijden lijkt het motto te zijn voor menig automobilist.
Daar staat tegenover dat het plein ook de leefomgeving is van de bewoners aan het plein, dat bewoners uit de omliggende straten de winkels aan het plein bezoeken en dat vele personen uit het grotere Delfshaven het plein regelmatig passeren, te voet of op de fiets op weg naar werk of school. Door kleine kinderen wordt gespeeld op de stoepen van het plein: met risico, want er is geen afscheiding tussen stoepen, fietspaden en weg. Automobilisten rijden nu soms over stoep, fietspad of rotonde heen om sneller hun doel te bereiken.
De Bewonersgroep Meineszbuurt zou graag willen dat het plein een gezelliger plein wordt, dat een uithangbord voor de buurt kan zijn. Voor de samenhang in de buurt kan het plein een belangrijke functie vervullen, maar dan moet het wel een omgeving zijn waar het prettig en veilig toeven is, voor bewoners, kinderen en passanten. Het opfleuren van het plein met groen en bloemen is een belangrijke stap in de goede richting.”

 

Een groene opknapbeurt van het Plein is een goede start,
maar dit zal niet voldoende zijn om weer een fijn Plein te krijgen. Er is meer te doen …

 • Fysiek gezien ziet het Plein er slecht uit. Het is er vies, zowel op de stoep als op de plantsoentjes, maar ook de meeste panden hebben hun beste tijd gehad. Het onophoudelijke verkeer heeft door de jaren heen een dikke laag roet achtergelaten en veel panden kampen met achterstallig onderhoud. Ook is er sprake van langdurige leegstand van woningen en winkelpanden. Terwijl er prachtige bouwwerken bij zijn (Amsterdamse stijl). Sommigen zijn volledig verpauperd, zoals de oude slagerij op de hoek van het Plein, dat inmiddels wel tien jaar leeg staat in een totaal deplorabele toestand..
   

 • Het gaat niet goed met de veiligheid en de onderlinge sociale verhoudingen.
  Het Plein en de aangrenzende straten kampen met grote problemen op het gebied van criminaliteit en hangjongeren, waardoor de bewoners zich onveilig voelen. Het is ook niet leuk om voor ‘kuthoer’ te worden uitgemaakt. Ongeveer 50%
  van de bewoners (de vrouwelijke) heeft daar regelmatig mee te maken, sommigen dagelijks … Maar het kan nog erger, zoals de twee bewoners die zo zwaar werden geïntimideerd dat ze moesten verhuizen. En eigenlijk alleen maar omdat ze het Plein mooier wilden maken en winkeliers en jongerengroepen daarop aanspraken.
   

 • Het Plein heeft van oudsher naast de woonbestemming een economische bestemming.
  Het winkelaanbod is echter eenzijdig en voegt in sociaal opzicht niets toe aan het Plein en de buurt. Integendeel, de aard en uitstraling van sommige winkels versterken  de problematiek.

   

 • Verkeerstechnisch gezien heeft het Plein een doorstroom-functie voor het autoverkeer van de snelweg naar de binnenstad en vice versa.
  Het Plein is jarenlang een "black spot" geweest (veel letselschade ongelukken). Met de herinrichting in 2004 toen een rotonde is geplaatst, is de verkeerssituatie
  verbeterd.
  Helaas is er hierbij niet getracht om het Plein er ook aantrekkelijk te laten uitzien: een kale
  rotonde dat als honden-uitlaat dient, omringd door troosteloze panden is daarvan het resultaat.

We kunnen nog even doorgaan met het benoemen van de dingen die niet goed gaan, maar het zou een Zwartboek worden en dat willen we niet.
Wij willen vooral werken aan de verbetering van het Plein.

Een Groene Duim is mooi maar hoe moet het nu verder?

Er zijn vele mogelijkheden om het Plein weer mooi te krijgen. Bewoners willen graag meedenken en meehelpen, maar kunnen niet echt optreden in situaties die om een strakke aanpak vragen.
We zijn afhankelijk
van de deelgemeente en de gemeentelijke  diensten.

 • De panden zijn particuliere eigendom, zowel van vastgoed eigenaren als eigenaar-bewoners.
  De slapende verenigingen van eigenaren zouden verplicht geactiveerd moeten worden, de panden (door middel van subsidie) in oude glorie te herstellen, waarna er een gezamenlijk document wordt opgesteld die het toekomstige onderhoud regelt.
   

 • Daarnaast moet er met de Roteb bindende afspraken gemaakt worden over het schoonhouden van het Plein en dient er een structurele oplossing komen voor de duiven- en hondenpoep.
  Misschien moeten er in de buurt een honden-uitlaat-plantsoentje en een duiventil komen.
   

 • Op het gebied van veiligheid moet opnieuw naar de verlichting op het Plein worden gekeken;
  met
  name de galerij kan een paar extra lampen gebruiken.
   

 • Het Plein kampt met sociale problemen die helaas niet op het Plein zelf kunnen worden opgelost:
  door de verkeerssituatie is het Plein niet geschikt voor kinderen en jongeren om te spelen of te ontmoeten.  Wordt het niet tijd dat het buurtcentrum op het nabij gelegen Tidemanplein zich meer op deze jongeren gaat richten?

 

Naar een Plein met Visie

Wat is een ideaal plein?
Een plein dat er mooi en schoon uitziet, waar bewoners zich thuis voelen en
waar de faciliteiten die het plein biedt aan het woongenot van de bewoners bijdraagt. Ideaal is een plein waarover is nagedacht, een plein met visie.
Een visie, die ontwikkeld is met verstand van zaken,
die verder kijkt dan alleen het plein, maar het plein plaatst in een stedelijk context.

De bewoners uit de Meineszbuurt hebben verschillende visies op het Plein, die wij graag willen delen met de voor het beleid verantwoordelijke bestuurders.

 

Twee visies op het Meineszplein

1) Het Specialisten-winkelplein

Je ziet dat het geld uit de buurt niet meer op het plein wordt uitgegeven. De enigen die op dit moment profiteren van de economische functie van het plein zijn de vastgoed-eigenaren die, tegen een lage huurprijs, hun panden aan kansarme winkeliers verhuren.

Gezien de economische centra in de nabije omgeving is het zeer de vraag of het plein haar economische functie moet behouden. Het winkelaanbod zou zodanig moeten zijn dat men op het plein komt voor zaken die elders niet voorhanden zijn.
Wat er in de buurt ontbreekt zijn hoogwaardig, gespecialiseerde zaken: denk aan delicatessenzaken en traiteurs van verschillende nationaliteiten (Italiaans, Frans, Spaans, Engels, Turks, Marokkaans enz.), maar ook een wijnhandel, koffie en thee handel enz. Dergelijke zaken staan nu verspreid
door de stad.
Het kan een meerwaarden zijn om álles specialisten op één plek te verzamelen. Je trekt hierdoor niet alleen de welgestelden uit de buurt aan, maar ook de mensen die verder weg wonen en die op één plek terecht kunnen voor waren die ze nu kriskras
door de stad moeten gaan halen.

2) Het Creatieve plein

De buurt kent een hoge aantal aan creatieve beroepen als architecten, fotografen, ontwerpers en beelden kunstenaars. Dit creatief talent is nu onzichtbaar aanwezig, vele werken zelfstandig aan huis of huren elders een atelier. Door ze bij elkaar te verzamelen zet je het plein op een positieve manier opnieuw terug op de kaart van Rotterdam: het plein waar kunst wordt gemaakt als tegenhanger van de Witte de Withstraat waar kunst wordt verkocht.
Het verbetert niet alleen het imago
van de buurt maar is voor de kunstenaars ook een manier om uit de anonimiteit te komen en er kunnen op een natuurlijke wijze samenwerkingsverbanden tussen de verschillende disciplines ontstaan.
Bovendien kunnen de creatieven betrokken worden bij projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Denk daarbij aan een kunstwerk op de rotonde die in samenwerking met scholieren uit de nabijgelegen VMBO wordt gebouwd, maar ook aan een fotoproject samen met de kinderen uit de buurt. Het is een bekend dat mensen uit creatieve beroepen vaak bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan sociale projecten.
 

We gaan door …. Doet de gemeente ook mee?

Als bewoners zijn we blij met de Groene Duim en willen we doorgaan met het verbeteren van het Plein, maar zonder  investeringen en een actieve inbreng van de kant van de gemeente en deelgemeente lukt het niet. Wat we nodig hebben is een integrale aanpak voor de fysieke, sociale en economische herinrichting van het Plein.
Daar moet over worden nagedacht (de visie) maar het is ook een kwestie van
doorpakken en doen.

Prioriteit heeft nu de aanpak van de buitenruimte.

Om te beginnen moet de verloedering van het Plein en de omliggende straten worden gestopt en dienen de meest aangetaste gebouwen weer in ere worden hersteld (zoals de winkelgalerij en –gevels en het voormalige slagerspand).
Ook moet er een blijvende oplossing worden gevonden voor het vuil op straat, niet alleen op het Plein, maar in de hele Meineszbuurt.

Deze zaken zijn niet in een halve dag te regelen, maar vergen een intensieve en vasthoudende aanpak.
De bewonersgroep pleit er voor dat een pleinregisseur (een soort stadsmarinier) het Plein voor een bepaalde periode onder zijn hoede neemt. Iemand met gezag, die pand voor pand nagaat wat er mis is en met de eigenaren en gemeentelijke diensten bindende afspraken maakt over de aanpak. En iemand die met de bewoners en diensten
de toekomst van het Plein verder vorm gaat geven.
Een werkplek is zo gevonden en de bewoners zullen graag meewerken.

Voor zo’n aanpak is een investering van (deel)gemeente in middelen en regie onontbeerlijk. Wij vragen voor een pleinregisseur een relatief kleine investering, die ruim zal worden terugbetaald. 

De bal ligt nu bij het College en het Bestuur van de deelgemeente: doet u met ons mee? 

Rotterdam, 25 maart 2008

Wouter de Jong
(Initiatiefnemer Groene Duim Meineszplein)
Bewonersgroep Meineszbuurt
(voor programma www.meinesz.info* , klik daar op "nieuws 2008")

de basis de baas
in de Meineszbuurt

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54   last update  27-10-2021 17:33
 
disclaimer   Q&A   contact