resultaten 1955

Bedrijfsresultaten / Boekjaar 1954 1955
Omzet 74.762,75 75.131,12
Kostprijs -48.510,05 -47.289,90
BW Bruto Winst 26.252,70 27.841,22
BW in percentage omzet 35,10 37,60
BW in percentage kostprijs 54,10 58,80
Bruto Winst 26.252,70 27.841,22
Verhuur bovenwoning 150,00 225,00
Huurwaarde woonaandeel zaakpand 283,00 290,00
Rente Boerenleenbank 0,97
Vermindering gekap. Lijfrenteschuld 468,00 189,00
Minder beloop afschr. Dub. Debit. 0,00 450,48
27.153,70 28.996,67
Onkosten 7.450,83 7.515,71
Lonen & Sociale Lasten 8.622,94 7.933,55
Omzetbelasting 829,90 663,44
Rente U/G 878,92 866,21
Afschrijving Bedrijfsmiddelen 2.771,00 2.263,50
Lijfrente ouders 900,00 900,00
Meer beloof afschr. Dub. Debit. 441,37 0,00
21.894,96 20.142,41
Netto Bedrijfslast 21.894,96 20.142,41
Netto Bedrijfswinst 5.258,74 8.854,26
Bedrijfsresultaat Firma 27.153,70 28.996,67

 

JAARVERSLAG  1955         BALANS 1956