trybe manhattan

gaingate manhattan

   

Rotterdam, 22 juni 2021

Aan: De Politieke Partijen van Rotterdam
Via:  de Fracties, Gemeenteraad Rotterdam
        Postbus 70012,     3000 KP Rotterdam


Geachte Fractie,
 
In februari 2021 stuurden we uw College van B&W het bijgesloten DBDB-advies naar aanleiding van een somber evaluatiebeeld dat de Erasmus Universiteit in NRC schetste over de wijkontwikkelingen in Rotterdam. In dit advies geven we een ‘flitsanalyse’ van het probleem en een bieden we een voorstel voor een proefproject in onze Meineszbuurt.
Van het College ontvingen we tot heden geen reactie. Wel begrepen we uit een telefoontje van de gemeentelijke netwerkambtenaar dat het plan naar hen was doorgeschoven voor nadere uitwerking.
Met deze medewerker, Mohamed El Hadji hebben we het plan besproken. Hij begreep dat in dit geval niet de ‘Wijk aan Zet’ is, maar de Gemeente zelf. Het gaat namelijk om een nieuw 2-sporenbeleid.
Hij zou met zijn Collega van Middelland het plan met die toelichting retourneren aan het College.
 
Hierna is het stil gebleven.
Daar in onze optiek een effectieve aanpak vraagt om gedurfd beleid en in maart 2022 de verkiezingen van de gemeenteraad weer aan de orde zijn, wenden we ons nu tot U. Graag zouden we zien, dat U aandacht aan ons idee besteedt.
Met het bijgevoegde position paper geven we U daarbij wat achtergrondinformatie over ons project.
 
Maar, belangrijker wellicht:
Zou U in het kader van de komende verkiezingen deze informatie-map willen doorzenden naar uw Rotterdamse partij-afdeling, zodat men ons voorstel daar kan bekijken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar. Binnen die periode zou ons voorstel uitgevoerd kunnen worden om daarna in de overige wijken te kunnen worden aangeboden.
Wij menen, dat alle partijen er baat bij zouden kunnen hebben en dat ons idee recht doet aan de basisgedachte van onze democratie: We moeten met respect voor elkaar werken aan de wereld van morgen.
“Morgen” begint in Rotterdam.
 
Met Hoogachting en een vriendelijke groet,
Eugčne kortekaas, secr.
Stichting  de Binnenweg;

Stichting Groot Manhattan
Jan van Hensbergen, secr.

Rotterdam, 22 juni 2021

 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 26-09-2022 10:10