Inwonertal voorbij 20 miljoen

Door een onzer redacteuren nrc-volkskrant

DEN HAAG, 16 FEBR. 2004
alweer 16 jaar geleden
nog steeds actueel

Bij een sterke economische groei zal de Nederlandse bevolking tot 2050 groeien naar ruim 20 miljoen inwoners.

Dit staat in een vandaag gepubliceerde gezamenlijke studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM).

Volgens de normale groeiprognose zal het aantal inwoners tot 2050 toenemen van de huidige 16,3 miljoen tot 17,6 miljoen. De nieuwste studie bevat vier scenario's voor de bevolkings-groei in Nederland, gebaseerd op studies over de Europese economie. In het scenario dat de ontwikkeling van de wereldeconomie voorspelt en de effecten vertaalt naar Europees niveau. wordt uitgegaan van een hoge economische groei.

Als gevolg daarvan zullen volgens de onderzoekers veel migranten naar ons land komen om te werken.

In dit scenario, Global economy geheten, loopt het aantal inwoners hierdoor op naar 20,3 miljoen. Volgens een andere berekening zou de bevolking de komende jaren ook kunnen krimpen tot 15,1 miljoen in 2050. In dit scenario, Regional communities geheten, zou de economische groei aanmerkelijk lager zijn.

Anders dan bij een stijgende welvaart zullen veel echtparen volgens de onderzoekers in die omstandigheden, met bijvoorbeeld hoge werkloosheid, afzien van kinderen. Ook komen er weinig migranten naar Nederland.

In de CBS/RJVM-studie ligt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw tussen de 1,6 en 1,9. De levensverwachting zal in de komende decennia volgens alle scenario's komen te liggen tussen 81,5 en 83,5
jaar. In de meest optimistische verkenning (Global economy) ligt de gemiddelde leeftijd voor vrouwen in 2050 op 85 jaar.

Er zijn nog twee andere economische scenario's onderzocht, die in hun effecten op de bevolkingsgroei tussen de vorige in zitten:

Strong Europe en Transatlantic market.

Bij Transatlantic market vallen de armen buiten de boot in de gezondheidszorg.


De onderzoekers gaan na wat de gevolgen van de bevolkingsgroei zullen zijn voor het milieu.
Hun bevindingen worden opgenomen in de
Duurzaamheidverkenning waaraan
momenteel wordt gewerkt.

 


cascade     miljardairs      perspectief