Raad voor Jeugdbeleid
 Noord-Holland

 Wagenweg 47 -
 Postbus 3022,
 2001 DA Haarlem - Tel. 023 - 32 37 53
 
 


Aan het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Provinciehuis,
Postbus 123,
2000 MD Haarlem.
 

D-code:  LR.320.3/JAVH

Datum:    Haarlem, 12 juli 1990.
 
Betreft:   Ontbinding Raad voor Jeugdbeleid NH
 
 
Geacht College,
 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Raad voor Jeugdbeleid N-H zend ik U een afschrift van het besluit, dat het Algemeen Bestuur van de Raad op 2 juli 1990 heeft genomen met betrekking tot de ontbinding van de Stichting.
 
In opdracht van het Algemeen Bestuur, zal het Liquidatiebestuur worden gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur.
 
Het Liquidatiebestuur hoopt direct na de vakantieperiode in goed overleg met U tot de afronding van zijn werk te komen.
 
 
Inmiddels verblijf ik, namens het Bestuur van de Stichting i.l.,
 
met. Hoogachting &
een vriendelijke groet, 
 
(Jan A.M. van Hensbergen)

klik hier voor de outline van
het register