LR.523.1

PROBLEEMSTELLINGEN VOOR ARBEIDSRECHTELIJK ADVIES

CAPRA
Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht & Administratie BV,
Mr P.J. Schaap, Hooistraat 7, Postbus 85.532 2508 CE Den Haag 070-468839

ABP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Districts-bureau Alkmaar,
Mw A.H. van den Hoven, Drechterwaard 102, 1824 DX Alkmaar 072-618184
 


1. Per 1 januari 1991 wordt het personeel dat nog niet is doorgestroomd voor maximaal twee jaar (tot 1 januari 1993) boventallig.

Wie wordt de werkgever van het boventallig personeel?


2. Een werkgever schijnt verplicht te zijn, te zorgen voor zinvolle arbeid.

Hoe kan hieraan tegemoet gekomen worden als de stichting is ontbonden en er nog boventallig personeel aanwezig is?

3. Is de "bewaarder" van de stukken na ontbinding ook verantwoordelijk voor "resterende verplichtingen" ten aanzien van bijvoorbeeld wachtgeld?

4. Dient het personeel ontslag aangezegd te worden voor afloop van 1990?


5. Is het verstandig/noodzakelijk, van de voorgenomen ontbinding een openbare kennisgeving (in twee dagbladen) te annonceren?