een beeldscherm dat visueel toegang geeft tot het systeemgeheugen
1982 eerste aanzet voor computerconfiguratie op het kantoor

argumenten voor jeugdbeleid positiebepaling raad voor jeugdbeleid n-h
vijf argumenten om beleid te ontwikkelen.

de toekomst is niet meer wat hij geweest is prof. g.p.hoefnagels analyseert
en objectiveert de toekomst van de oudere generatie en die van de jeugd.

installatie-rede raad voor jeugdbeleid 1983 gedeputeerde rinus (m.h.) haks
feliciteert de raad voor jeugdbeleid en de provincie n-h met zijn "waakhond".

jeugdbeleid in regionale dynamiek: introductie jeugdbeleid voor de raad van europa
een regionaal adviesplatform als "waakhond" en creatieve tegenspeler.

regionale dynamiek in culturele ontwikkelingen onderzoek jeugd- en jongerenwerk
van 1945 mater amabilisschool tot open jongerenwerk en cultuurparticipatie

katalisator voor younger policy de jeugdconsulent, geen overheidsambtenaar,
maar een onafhankelijke voorvechter voor jeugdbelang bij overheid en instelling

jeugd- & welzijnsbeleid overzicht rapporten, commentaren en adviezen,
voor de provincie noord-holland.

'k zie node hijgende onmacht...of ijver die z'n best doet en bezwijkt... de raad voor jeugdbeleid
zou nog 4 jaar nodig hebben om de ervaringen van regionaal onderzoek west-friesland in de
overige regio's van noord-holland te implementeren, maar verdween in de mist van de politiek.

vademecum  liquidare er bestond nog geen handleiding voor het liquideren van een
stichting, vereniging of enig andere rechtspersoon. vandaar dit "liquidatieregister".
op basis van reacties zal dit register worden aangevuld.