op de valreep

 

Inhoudsopgave


1.    Voorwoord

2.    Inleiding
2.1. Sociaal-cultureel werk en beleid
2.2. De rijksbijdrageregeling en provinciale taken
2.3. De adviescommissie
2.4. De adviescommissie Jeugd- en Jongerenwerk

3.    Provinciaal beleid jeugd- en jongerenwerk
3.1. Kort historisch overzicht
3.2. Beleidsdoelen en -uitgangspunten van de provincie
3.3. Aanbevelingen voor een provinciaal jeugdbeleid
3.4. Vragen en problemen van de provincie

4.    Jeugd- en Jongerenwerk in Noord-Holland
4.1. Een globale veldverkenning
4.2. Het bereik
4.3. De inhoud van het werk
4.4. Knelpunten
4.5. Algemene conclusies

5.    Steunfuncties en afstemming van taken.
5.1. Recht op organisatie - recht op steun
5.2. Overwegingen voor regionalisering van steunelementen
5.3. Voorwaarden en uitgangspunten voor herstructurering

6.    Naar een nieuwe voorzieningenstructuur
6.1. Het ontwikkelen van een nieuwe structuur
6.2. Projecten en experimenten ter innovatie
6.3. Het opheffen van de ergste knelpunten
6.4. De overige knelpunten

7.    Het advies