organisaties voor ondersteuning van het jeugd- & jongerenwerk

over problemen van / voor jongeren in 1982

algemeen

jeugd-
&
jongerenwerk

 
 • Werkloosheid, huisvesting, uitzichtloosheid. 
 • Jongeren worden niet serieus genomen met betrekking tot de problemen zoals zij die ervaren en oplossingen zoals zij die voorstaan. Jongeren worden betutteld en moeten zich richten op het beeld dat ouderen hebben.
 • Werkloosheid, huisvesting en gebrek aan adequate opvang.
 • Werkloosheid en gebrek aan "warme" gezinnen.
 • Opvang randgroepjongeren

bijzonder

j&j
werk

 
 • Er heerst doemdenken onder de jongeren. Organisaties die een toekomstperspectief in zich dragen dienen door de overheid gestimuleerd te worden.
 • Jeugd en vrede in toekomstoptiek; werkloosheid, identiteit en emancipatie zijn de grootste problemen. Zingevingsverbanden, waarvan de kerk er één is, moeten zich hierop bezinnen.
 • Er is een onzeker en bedreigend perspectief op levensgebieden waarover jongeren bij gebrek aan macht alleen moreel iets mogen zeggen. Er is geen zicht op de eigen plaats in de grootschalige verbanden.
 • Werkloosheid en 2e generatie culturele minderheden.
 • Zingevingsproblematiek door maatschappelijke tekorten en gebrek aan idealen.
 • Anonimiteit in de samenleving.
 • Desintegratie leidt tot allerlei subcultuurtjes; groeiende consumptie drang leidt tot narcisme; gevoel van machteloosheid leidt tot apathie (totaal verzet). De persoonlijkheidsontwikkeling verloopt steeds moeilijker.
   

methodisch

j&j
werk

 
 • maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De dreigende bezuinigingen.
 • Verveling en passiviteit, criminaliteit, druggebruik en geweld (Komt bij ons niet voor!)

vak & stands
jongeren
organisaties

 
 • Een duidelijke invloed van sociale controle verdringt vaak elders geaccepteerde leefvormen.
 • Er is een duidelijk toenemende neiging tot een passieve en consumptieve levenshouding.
   

politieke
jongeren
organisaties

 
 • Jeugdwerkloosheid
 • Verslaving
 • Onzekere toekomst
 • Vrede en veiligheid
 • Jongerenhuisvesting
 • Multi-raciale samenleving
 • Grootschaligheid
 • Onbreken van vertrouwen in de politiek
 • Economische crisis
 • Passiviteit.

mei 1982, op de valreep,  het advies.

jeugdbeleid
noord-holland
1981-1991
bundels in beweging

1991-2002
bovengeven & ondernemen


 younger policy

de vervol(g)making van beleid

 instaptool na basisschool

 global iM/iT model

 

gaingate
#manhattan
nl3022