gmlogo_small.gif# coolbrain/~sgm

 

1991-11-19, rotterdam

 

Aan het College van Burgemeester & Wethouders
van de Gemeente Rotterdam.

 

Geacht College,

 

Ondergetekende, secretaris van de Vereniging Woongroep de Binnenweg, vraagt hierbij beleefd uw aandacht voor het volgende:

De vereniging, momenteel bestaande uit vier personen zonder loonarbeid, is gehuisvest aan de Nieuwe Binnenweg 282H, in een woning die bestemd is voor maximaal 3 mensen. Dit betekent, dat de vereniging minimale accommodatie kan bieden aan haar leden.
Daar de vereniging tevens ruimte zou willen bieden aan
Stichting de Binnenweg, een stichting die alternatieve benaderingen zoekt voor culturele & maatschappelijke vernieuwing, kampt ze met ernstig ruimtegebrek.

Het is de Vereniging bekend, dat gemeenten door stadsvernieuwing of reorganisatie van Diensten als gemeente-administratie, onderwijs of welzijn, soms over panden beschikken die lange tijd leegstaan.

Graag zou de vereniging, indien U over dergelijke panden beschikt, in aanmerking komen voor een accommodatie om haar leden en de stichting te kunnen huisvesten.

De vereniging is daarbij eventueel bereid als "kraakwacht" of "beheerder" dienst te doen;
de stichting kan U diensten aanbieden, ijs & weder dienend, als adviseur op sociaal-cultureel & -educatief terrein.

Graag verneem ik van U of er mogelijkheden bestaan, in dit kader met U zaken te kunnen doen en onder welke voorwaarden.

In beleefde afwachting van uw antwoord verblijf ik inmiddels,

met Hoogachting &
een  vriendelijke groet,

jan van hensbergen,
secretaris vwb     

 

reactie gemeente


bovengeven & ondernemen