gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~sbw

1993-01-14, rotterdam,
aan:

intermediair,
advertentierubriek schakels,
amsterdam

 

Mevrouw, Mijne heren,

Hierbij verzoeken wij U, de hieronder omkaderde annonce
in uw rubriek SCHAKELS op te nemen in de uitgave van week 5.

Naar onze berekening is de annonce plaatsbaar in 11 regels.
U gelieve dan ook, een bankgiro hierbij aan te treffen van 110,00.


Op 14 juni 1993 maakt Stichting de Binnenweg
haar visie op de zin van het bestaan openbaar.

Een enthousiasmerend perspectief voor
individuele en mondiale vraagstukken
en daarvan af te leiden persoonlijke,
sociale, culturele, politieke,
economische & wetenschappelijke handelingen.

Nadere informatie komt als een interactieve uitdaging tot
de beschikking van ieder, die zich daarvoor aanmeldt
via postgiro 10.17.362 ten name van
Stichting de Binnenweg te Rotterdam.
 

Inmiddels verblijven wij, met hoogachting & een vriendelijke groet,

Eugène Kortekaas,
secretaris.


Ruimte voor eenzelfde annonce is gekocht bij:

Vrij nederland, De Groene Amsterdammer, HN-Magazine,
 De Pendel, De Kleine aarde, Opzij, Elsevier Weekblad.

verzoek aan gemeente Rotterdam
huisvesting voor projecten sbw


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 14-03-2020
 
disclaimer