van vrije tijd naar jeugdbeleid

een door jongeren becommentarieerde inventarisatie van wensen, knelpunten & ideeŽn ten aanzien van vrije tijd, aangeboden aan gemeente & welzijnsorganisaties voor een paneldiscussie over een beter vrije-tijdbeleid in nederhorst den berg.

tekeningen: michel van gerwen    interviews: stichting de binnenweg    
onderzoek & uitgave:
raad voor jeugdbeleid nh

 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1.    Jongeren over vrije tijd

1.0  Inleiding
1.1
 Vrije tijd in organisatie-verband

1.2
 Vrije tijd en verveling
1.3 Gemiste VT
-voorzieningen
1.4 Jongeren & hun VT problemen
1.5
De waardering van de vrije tijd
1.6 Vrije tijd & ideeŽn van jongeren
1.7 IdeeŽn over vervolg
-onderzoek
 

2.    Resultaten onderzoek

2.0  Inleiding
2.1  De uitgaansbeleving
2.2
 Lidmaatschappen van verenigingen/clubs
2.3
 Hobbyís binnen- & buitenhuis
2.4
 Gemiste VT-voorzieningen
2.5
 De Tevredenheidsscore

2.6
 De grootste VT-bezwaren & -problemen
 

3.    Conclusies & aandachtspunten

3.1  De verzamelde conclusies
3.2
 Aandachtspunten voor jeugd & VT-beleid
3.3
 Prioriteit-stelling

4.    Nawoord

 

 

volgende bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl