vrije tijd & jeugdbeleid

 

1.0    INLEIDING

Op basis van het projectplan heeft een vooronderzoek plaatsgevonden onder de jeugd van 12 tot en met 18 jaar. Iedereen van die leeftijdgroep heeft een enquêtekaart ontvangen. Meer dan de helft (283 van de 553 jongeren) heeft de antwoordkaart ingestuurd.

De antwoordkaarten zijn volgordelijk verwerkt. Zodra een eerste beeld begon te ontstaan van de VT-situatie voor jongeren, is een groep van 31 mensen geselecteerd, met wie interviews zijn gehouden.

Deze groep bestond uit 15 meisjes en 16 jongens, waarbij alle leeftijden en onderwijssoorten waren betrokken. Ook was er rekening gehouden met het wel of geen lid zijn van één of meer clubs, het wel of geen hobby(‘s) hebben, het wel of niet uitgaan in NdB en/of omgeving en het wel of niet missen van één of meer VT-voorzieningen.
In de bijlage is een schematisch overzicht van deze groep opgenomen.

In de (gestructureerde) interviews is gesproken over de eerste resultaten van het onderzoek. Deze resultaten waren gegroepeerd in zeven onderdelen.
Deze verdeling van onderwerpen is in dit hoofdstuk aangehouden.

Omdat jongens en meisjes soms andere accenten leggen, zijn de resultaten zowel gezamenlijk als apart verwerkt. Daarnaast is waar dat wenselijk werd geacht, een onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdgroepen, 12 t&m 14 en 15 t&m 18 jaar.
De interviews zijn afgenomen in Sporthal De Blijk.

Het resultaat van de interviews is aan alle geïnterviewden voorgelegd met de vraag, of ze daar nog commentaar of aanvullende opmerkingen op hadden.
Sommige uitspraken zijn daarop bijgesteld. Nieuwe suggesties worden in de bijlage opgenomen. Opmerkingen die werden gemaakt over uitspraken van anderen, komen terug in de panelronde.

In de eindbespreking op 18 oktober is het rapport door de jongeren vastgesteld.

In deze rapportage zijn alle coderingen die de herkenbaarheid van de betreffende jongere voor de eerste verwerking noodzakelijk maakten, weggelaten.

 

volgende bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl