vrije tijd & jeugdbeleid

 

1.    VRIJE TIJD IN ORGANISATIE-VERBAND.

Onderzoeksresultaat:

Probleemstelling:

 

1.1  Meisjes, géén lid van vereniging of club

Ik ben géén lid van een club in NdB. Voor zover ik weet, spelen de clubs goed in op de wensen van jongeren. Ik mis wel een dansschool in ons dorp, met wedstrijddansen. Dat wordt geloof ik wel in De Herberg gedaan, maar dat is meer voor volwassenen.

Ik ga ook niet uit in het dorp. Dus ik weet niet of de clubs goed aansluiten op de wensen van jongeren.

Ze proberen jongeren wel tevreden te stellen, maar niet genoeg.Wat ik leuk vind is hier niet, zoals softbal en basketbal.

Nee, ik ben géén lid van een vereniging of zo, want we zijn in het weekend niet thuis. Dan zitten we op de camping. En de school duurt erg lang, dus ik heb niet veel tijd.

Ik ga heel soms fitnessen in Hilversum, maar ben géén lid in NdB, omdat ik daar geen tijd meer voor heb. Ik mis daarom ook niet echt een bepaalde soort sport.

Vroeger deed ik wel wat aan sport, maar dat is al lang geleden. Daarom weet ik niet meer zo goed, of deze clubs goed ingingen op de wensen van jongeren.

 

1.2   Jongens, géén lid van vereniging of club

Ik heb geen idee of de clubs in NdB goed inspelen op wensen van jongeren. Ik zit zelf in Loenen op hockey en dat vind ik wel leuk.

Ik verveel me heel erg in NdB. Ik ga daarom dan ook vaak uit in andere gemeenten.

Ik ben zelf géén lid van een vereniging of zo, maar ik denk dat ze wel voldoende inspelen op de wensen van de jeugd. Ik mis dat zelf niet, maar doe wel een beetje aan skateboard.

Ik ben géén lid van een club en kan daar ook niets over zeggen.

 

Voorlopige conclusie jongeren zonder lidmaatschappen:

 • Meisjes die géén lid zijn van een vereniging in NdB. geven overwegend aan, daar géén tijd voor te hebben.
 • Eén geeft aan, het sportaanbod niet voldoende te vinden, een ander mist een dansschool.
 • Jongens, die géén lid zijn van een club, geven meer de indruk, géén interesse te hebben in het (sport)aanbod in NdB.

 

1.3      Meisjes die wel lid zijn van een sportclub

Ik mis wel bepaalde dingen. Er zijn wel kinderen die disco willen of zo. Ik zit zelf op gym en zwemmen en ik voel me daar wel bij betrokken. Bij gym, we hebben een heel klein clubje, worden nooit wedstrijden georganiseerd. Dat zou meer moeten gebeuren.

De clubs houden niet altijd rekening met kinderen. Van de zomer wilde ik drinken kopen in de kantine van de tennisvereniging, maar die was toen dicht. Ook moet je vaak op een baan met kleine kinderen en dat is ook niet echt leuk. Ik ga dan ook  wel eens naar de Blaashal. Na het tennissen is het ook niet zo leuk en dan ga ik maar naar huis toe. Er is wel eens een clubmiddag waar ik geweest ben, maar daar kwamen niet echt veel kinderen. Ik zou graag nog een zeilvereniging willen, waarvoor je géén eigen zeilboot hoeft te hebben en dat moet wel bij de Spiegel. Bij de zeeverkenners is het volgens een jongen die ik ken ook niet zo leuk. Ik zou ook wel graag een zwemclub willen. Ik ben dol op zwemmen. Ook is de kermis hier niet zo vaak, maar één keer per jaar. Ook is hier géén pretpark.

Ik ben wel tevreden met wat ze te bieden hebben en voel me wel op mijn gemak, maar ik mis wel bepaalde clubs: basketbal, knutselen, spelletjes etc.

Bij verenigingen gaat het vaak alleen maar om sporten en voor de rest doen ze helemaal niets. Ik zit bij een tennisvereniging en die doet wel wat aan wedstrijden, maar niet aan feestjes of zo. En ik zit bij schaatsen, maar dat is niet in dit dorp. Ze hoeven van mij ook niet meer dan sport te doen.

Ik heb weinig tijd om te trainen, maar ik voel me wel bij de club betrokken. Ik vind dat er genoeg keuze is. Meer is niet nodig.

Ja, ik denk dat de verenigingen goed inspelen op de wensen van jongeren. Je hebt al verschillende sportverenigingen. Die trekken allemaal ander publiek. Je hebt twee verschillende groepen: Dijkers en Kakkers.
Bij voetbal zie je meer dijkers. Bij volleybal is het een beetje gemengd. Verder ben ik niet zo bekend met sport, maar volgens mij word er wel goed ingespeeld op
de diverse jongeren. Qua sport is er op alle gebieden wel iets te doen. Andere dingen gebeuren niet zo veel via verenigingen, maar meer via persoonlijke initiatieven. Ik vind dat een sportvereniging zich alleen maar moet bezighouden met sport.
De kerk oefent hier toch nog invloed uit; niet veel maar je merkt het wel. Het jeugdgebouw hoort bij de kerk en deze wil dit gebouw niet beschikbaar stellen
voor jongeren.

Ja, er zijn veel clubs en ik geloof dat ze wel goed ingaan op de wensen van de jeugd. Ik voel me wel betrokken, maar ik regel ook dingen zelf en dan kom ik mijn vrije tijd wel door. Ik heb een oppasclubje georganiseerd. Ik houd van de natuur en dan zit je hier wel goed en als je daar niet van houdt dan is het hier echt minder. NdB is nogal klein en je hebt niet zo gauw een grote discotheek, maar ik denk dat er echt een jeugdgebouw moet komen voor film, theater want dat ontbreekt en ik zal wel niet de enige zijn met die wensen.

Bij mijn vereniging heb ik het wel naar mijn zin. We hebben niet echt veel toernooien, maar dat gaat binnenkort veranderen. De leiding gaat wat regelen. Alleen moeten we nu geloof ik meer contributie betalen omdat de tennis een nieuwe kantine nodig heeft. Wij hebben maar 4 kleedkamers waarvan er 2 heel klein zijn en nog oud ook. Dus dat is crisis. Je betaalt meer voor een club waar je zelf amber gebruik van kunt maken. Vechtsporten en aerobics hebben ze hier niet. En het is vooral na de training dat iedereen blijft hangen en het heel gezellig wordt, maar dat is niet steeds in dezelfde sportclubkantine. Het gaat heel  spontaan wat mij betreft.

Ik ben lid van de tennisvereniging. Die organiseert veel en goed. Er zijn regelmatig wedstrijden & toernooien. Andere dingen doen ze niet, maar dat vind ik ook niet nodig. Ik voel me wel betrokken bij die vereniging, maar dat komt ook omdat NdB een dorp is. Iedereen kent elkaar en je hoort er gewoon bij.

Ik ben lid van Lolliepop en kom ook in Flash. Ik vind het wel een beetje rommelig daar, vooral in de kantine van het sportgebeuren. De ruimte is een beetje klein. Lolliepop was hier (sporthal), dat was wel leuk altijd. Maar ze willen die ruimte niet meer beschikbaar stellen. Er moet nu echt iets anders gezocht worden.  Bij tennis heb ik tot nu toe alleen maar les. Verder is het daar niet echt leuk. SJN doet ook popconcerten in het Wapen, of filmdagen in het jeugdgebouw in de Kerkstraat. Het jeugdgebouw wordt verder niet voor de jeugd gebruikt. Er mag eigenlijk nooit wat. Alleen wat door de kerk georganiseerd wordt.

 

Voorlopige conclusie meisjes met lidmaatschap:

 • Een minderheid van de meisjes is tevreden over het clubaanbod.
 • Een meerderheid is daar niet tevreden over. Die vinden dat er meer kan worden georganiseerd.
 • De clubs zijn te beperkt of de omstandigheden zijn niet altijd correct of jeugdvriendelijk.
 • Buiten de sport wordt maar één andere club genoemd, de SJN.
 • Klaarblijkelijk organiseren meisjes zich voornamelijk op het terrein van sport.

 

1.4   Jongens die lid zijn van een vereniging of club

Ik vind dat de verenigingen goed inspelen op de wensen van de jeugd. Ik kan mijn  ei er wel kwijt en mis niet echt een bepaalde club, alhoewel er b.v. géén basketbal of honkbal mogelijk is.

In de vakantie is het wel heel erg rustig en is er niks te doen. Als de jeugd vakantie heeft, heeft het hele dorp vakantie en moet je het zelf maar uitzoeken.

Ik ben wel tevreden met wat er hier is, en mis niet echt een bepaald soort club. Ik vermaak me wel en heb genoeg te doen. De verenigingen spelen goed in op mijn wensen en ik vind het leuk er lid van te zijn.

Ik mis niet echt een bepaalde sport. Basketbal is b.v. al eens geweest maar op een gegeven moment waren er maar een paar mensen over en toen dat er te weinig waren, is het opgehouden.

Ik zit op volleybal en heb het er prima naar m’n zin. Ik zou niet weten wat voor clubs erbij zouden moeten komen.

Verenigingen spelen wat mij betreft wel goed in op de wensen van jongeren. Geen problemen voor mij. Ik voel me er wel thuis en ik mis niet echt een bepaald soort sport.

Ik speel nu geen schaak maar krijg bericht als het weer begint en ik vind het wel leuk om te doen; voel me wel op mijn gemak daar.

Ik ben lid van de SCN en de Bergse Speeltuinvereniging. Ik vind het daar wel leuk. Bij de dingen die ze organiseren voel ik me niet erg betrokken. D’r worden wel dingen doorgegeven die ze daar doen, maar die zijn meestal niet zo leuk. Ik mis b.v. boeken over die sport. Daar zouden ze voor kunnen zorgen, b.v. in de kantine.

Ja, de verenigingen spelen denk ik goed in op de wensen van jongeren, want er zijn veel sportmogelijkheden. Ik zou er zelf nog wel graag honkbal bij hebben, maar daar heb je grote velden voor nodig. Wat die clubs verder organiseren weet ik niet, omdat ik géén lid ben van zo’n club. Wel van de schaatsvereniging.

SCN speelt wat mij betreft wel goed in op de wensen van de jeugd, maar bij de zeilvereniging is het alleen maar sport en niets daarbuiten, zoals disco’s of zo. Er zijn te weinig tournooien en meer volleybalweekends zou wel leuk zijn.
Er is wel een basketbalveld (plein) maar dat kun je eigenlijk nooit gebruiken want dat ligt vol met glas en stront.

Ik was lid van SCN en dat ging wel vond ik. Ik mis hier eigenlijk wel een sportschool om te fitnessen en wat aan vechtsporten te doen.

Ik ben lid van de blijkklappers en vind dat een gezellige vereniging. Bij het 10- jarig bestaan is er een leuk feest georganiseerd. Alle ideeën van leden zijn goed bespreekbaar. Ik voel me dan ook goed betrokken bij die vereniging.
De SJN richt zich vooral op Dijkers en daar voel ik me niet bij thuis. Daarom ga ik uit in Hilversum.

Voorlopige conclusie jongens met lidmaatschap:

 • Jongens vinden over het algemeen, dat de clubs goed inspelen op hun wensen.
 • Sommige missen echter één of meer sporten.
 • Voorkomende klachten:
 • In de vakantieperiode ligt het verenigingsleven stil en is er niets te doen
 • de clubs zouden meer informatie over hun sport beschikbaar moeten stellen (club, bibliotheek)
 • Ook jongens zijn, als ze al ergens lid van zijn. voornamelijk lid van een sportvereniging.

 

volgende bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl