vrije tijd & jeugdbeleid

 

1.5    DE WAARDERING VAN DE VRIJE TIJD

Onderzoeksresultaat:

Probleemstelling:1.5.1 Jongens onder de 15 jaar

Ik weet niet, waaraan dat ligt. Dat meisjes meer tevreden zijn zal wel aan het verschil tussen jongens en meisjes liggen.

Ik heb geen idee. Er is te weinig te doen.

Die groteren willen gewoon meer, disco enz. En als ze zich hier vervelen, gaan ze naar buiten NdB. Maar dat kost ook weer geld, net zoals een videotheek. Daar moet je voor naar buiten NdB en voor een video en de bus enzo is het ook niet echt goedkoop om daar een gewoonte van te maken. Die groteren hebben dus ook meer geld om buiten NdB uit te gaan. Het verschil tussen jongens en meisjes komt denk ik, omdat meisjes  meer binnen hun heil zoeken en jongens meer kiezen voor skateboard en zo.

Er is wel een speeltuintje, maar bijvoorbeeld geen skateboardramp. Het geld wordt dus voor kinderen besteed en voor de ouderen is er niks meer. Kijk, twee speeltuinen van 250 meter, maar geen ramp omdat er geen geld is. Het geld wordt niet eerlijk verdeeld. Meisjes zitten meer binnen en zijn daarom meer tevreden. Ze doen verder niet zoveel. Ze zijn denk ik, meer bescheiden.

Jongere kinderen weten zich beter te vermaken dan de ouderen. Die zitten zich na het huiswerk vaak te vervelen. Wij kunnen nog spelen in de speeltuin, op de strandjes enzo en dat doen zij toch minder.
Waarom meisjes meer tevreden zijn, weet ik niet.

 

1.5.2   Meisjes onder de 15 jaar

Kinderen hoeven nog niet zo vaak naar de disco of zo. Dus daarom zijn kinderen meer tevreden dan de ouderen.
Dat meisjes meer tevreden zijn, komt gewoon omdat wij liever gezellig onder elkaar blijven. Jongens hebben brommers. Daarom willen die overal naar toe.

Jongeren hebben meer speeltuintjes en zo en ouderen hebben minder te doen. Daarom zijn ze meer ontevreden. Ik zie ze niet zo gauw schommelen in een tuintje. Meisjes vermaken zich sneller denk ik. Jongens vervelen zich snel en dan gaan ze herrie schoppen en zo komt er vandalisme uit verveling.

Ik zou niet weten waarom er verschil is tussen oudere en jongere kinderen. Dat er verschil is tussen jongens en meisjes komt omdat jongens veel ruiger zijn en andere dingen leuker vinden.

De oudsten hebben meer uitgaanskansen. Kinderen van onze leeftijd spelen meer in de speeltuin en zo en dat doen zij niet meer. Kinderen zijn daarom meer tevreden met de ruimte die in NdB is, maar ouderen willen disco en zo en dat is er niet. Waarom meisjes meer tevreden zijn dan jongens weet ik niet.

Voor kinderen is er veel sport en oudere kinderen willen liever disco of zo en dat is er niet. Daarom zijn ze minder tevreden. Meisjes zijn meer tevreden omdat ze meer aan sport doen dan jongens. Jongens doen wel meer aan voetbal maar misschien minder aan andere sporten. Je moet dat meer aan jongens vragen, waarom die minder tevreden zijn. Ik heb gn probleem met mijn vrije tijd.

Oudere kinderen hebben een andere belangstelling en zij willen ook meer dan jonge kinderen, omdat ze meer geld hebben en later naar bed mogen.

 

Voorlopige conclusie jongeren onder de 15 jaar:

 

1.5.3   Meisjes boven de 15 jaar.

Bij ons in de buurt zijn ontzettend veel kleine kinderen en voor hen is er wel genoeg ruimte om te spelen. Maar als je wat ouder wordt, wil je uitgaan en dat moet je echt in Hilversum of Bussum zoeken.
Ik heb geen verklaring waarom meisjes meer tevreden zijn. Ik ken hier niemand. De meeste mensen hier gaan uit in Hilversum en ik ga meestal naar Bussum.

Kinderen zijn tevredener, omdat er kinderdisco bestaat. Dat meisjes meer tevreden zijn, snap ik niet. Ik ben zelf zr ontevreden.

Jongsten hebben weinig behoefte om uit te gaan, en ik weet niet waarom er verschil is tussen jongens en meisjes.

Er is verschil in behoeften tussen de leeftijdsgroepen. Dat verklaart het verschil in tevredenheid. Ik bedoel: aan de behoeften van de kleintjes wordt al met een speeltuin voldaan; ouderen hebben heel andere ideen over activiteiten.
Dat meisjes meer tevreden zijn komt wellicht omdat meisjes zich beter kunnen aanpassen dan jongens. Die hebben meer actie nodig. Meisjes gaan die dingen meer uit de weg.

Jongeren kunnen nog leuk in speeltuintjes spelen en voetballen. Ouderen willen na school en huiswerk nog wat doen. Sport is wel een leuke uitkomst, maar niet altijd. Meisjes mogen vaak niet naar buiten s avonds en vermaken zich daarom thuis misschien wat meer. Maar ik zou het niet kunnen verklaren. Ik ben niet tevreden.

Ouderen willen en zien steeds meer, ze mogen langer opblijven. Ik denk niet dat geld een probleem is. Als je meer wilt, dan werk je ervoor.

De jongeren hebben genoeg aan de speeltuintjes en hun schoolvriendjes. En als de oudere wil je langer opblijven. Bij het bejaardentehuis en op de Voorstraat gewoon buiten, zijn de voornaamste plekken waar je elkaar treft, maar het wordt wel kouder nu en sneller donker.
Waarom meisjes meer tevreden zijn weet ik niet, misschien durven ze niet voor hun mening uit te komen.

Kinderen gaan naar Flash en vinden dat leuk en spannend. Ze hebben daar genoeg aan. Ze moeten van hun ouders vroeg thuis zijn en hebben ook minder te besteden. Daarom zijn ze misschien meer tevreden. Het verschil in tevredenheid tussen jongens en meisjes kan ik niet verklaren. Zou ik niet uit mogen gaan in Hilversum, dan zou ik misschien ook ontevreden zijn.

Boven de 16 heb je andere ideen over vrije tijd, een andere belangstelling, meer tijd enzo.
Dat meisjes meer tevreden zijn, snap ik niet. Ik vind het verschil eigenlijk een beetje gek. Ik was bij het invullen van de kaart ontevreden, maar nu ik er meer over nagedacht heb, ben ik eigenlijk zr ontevreden.

 

1.5.4   Jongens boven de 15 jaar

Als je ouder bent dan wil je uitgaan en hier is verder weinig dus moet je naar Hilversum. Ik heb gn verklaring voor het verschil tussen jongens en meisjes.

Dat kinderen tevredener zijn komt door de leeftijd. Zij hebben een andere belangstellingssfeer en nog niet zoveel wensen. Dat meisjes tevredener zijn komt misschien omdat er voor hen een beter aanbod is. Jongens zijn ondernemender en merken dus meer de beperkingen op die er zijn.

Onder de 15 gaan ze niet veel uit. Geld speelt volgens mij geen rol. Ik zorg zelf voor mijn
geld d.m.v. werk en ik ken meer mensen die hun geldtekort zo aanvullen.

Kleineren zijn sneller tevreden, de groteren willen meer. Ik weet niet waar het verschil in
zit. Jongens willen zich meer buiten vermaken, meisjes niet.

De jongsten vermaken zich hier wel, die hoeven niet echt ergens anders naartoe. Ik heb
zelf geen idee waarom meisjes meer tevreden zijn dan jongens.

Oudere jongeren willen meer volwassen dingen doen, en hebben ook s avonds meestal hun sporten of zo. Jongeren zijn meer tevreden met de speeltuintjes. De politie zit je ook echt te vaak op de lip, en er is hier wel veel politie.

Het verschil in tevredenheid ligt gewoon aan het feit dat als je ouder wordt, je andere behoeftes krijgt. Ouderen willen op een gegeven moment ook uit. Kinderen zijn tevredener met een speeltuintje of zo.
Zou er in het dorp wat meer te doen zijn dan zou ik hier ook wel gebruik van maken, dat
scheelt je weer een strippenkaart.
Waarom meisjes meer tevreden zijn, weet ik niet.

Over die verschillen in tevredenheid kan ik weinig zeggen. Ik ben zelf redelijk tevreden, maar verwacht ook weinig van NdB.

 

Voorlopige conclusies jongeren vanaf 15 jaar:

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl