vrije tijd & jeugdbeleid

 

1.6   VRIJE TIJD & IDEEËN VAN JONGEREN

Vraagstelling:1.6.1   Meisjes onder de 15 jaar

Met Koninginnedag is er een of andere actie van jongeren geweest. Ik weet daar niet veel van verder. Als ze wat willen, kunnen ze dat beter met meer mensen laten horen.

Er zouden meer disco’s moeten komen. Nu is het één keer in de maand. Je zou het ieder weekend moeten hebben. Dan is er minder verveling. Er zijn verschillende groepen. De Uiterdijkse Hof en de Hoorn & Kuier, disco’s. Het zijn niet persé Dijkers en Kakkers, maar wel groepen die verschillen. Ik hoor bij geen van beide, maar ga wel met beide om.
Alles wat jongeren willen organiseren, wordt door de gemeente afgehouden en op een gegeven moment denk je: “Nou, dat heeft toch geen zin”en dan ga je niet meer organiseren. Er is wel behoefte aan meer mogelijkheden en je kunt je ook organiseren voor bijvoorbeeld een krantje.

De gemeente zou een aparte “postbus” of “ideeënbus” voor kinderen moeten hebben, waar je vragen en plannen in kunt stoppen.
Ik merk verschil tussen jongeren met en kinderen zonder brommer. Bepaalde groepen hebben eigen ideeën. maar die kan ik niet beschrijven.
Een inloophuis voor & van jongeren zou wel leuk zijn. Ik heb wel niet veel tijd, maar zou toch willen meedoen aan het opzetten hiervan.

Er zou een jeugdhonk moeten komen. Dat lijkt me heel leuk. En voor de groteren een disco, dat lijkt me wel leuk voor hen. Er zijn verschillende groepen denk ik. Ik heb een jongen in mijn klas die z’n vaders is een beetje kakkerig en sommige kinderen praten niet zo makkelijk met hem. Dat is een beetje moeilijk. Zelf kan hij daar ook niets aan doen, denk ik. Het is belangrijk, of je aardig bent of niet.
Jongeren moeten zich misschien wel beter organiseren, maar ik denk dat de gemeente ook uit zichzelf meer moet doen. Het moet meer van de gemeente afhangen, want jongeren weten niet hoe dat allemaal precies werkt.

Jongens rond de 16 verpesten nog wel eens de sfeer bij tennissen door op de Blaashal te klimmen en te stampen. Dat is niet leuk.
Verder weet ik niet of er verschillende groepen zijn. Ik kom ook niet erg veel buiten. Ik praat nooit met vriendinnen over of je samen wat moet gaan doen. In 1989 zijn er wel jongeren naar de burgemeester geweest voor een disco, maar dat is toen niet gelukt. Misschien moet je dat wel blijven proberen.

 

1.6.2   Jongens onder de 15 jaar

De gemeente moet de jongeren serieus nemen, er wordt wel het een en ander geprobeerd maar het komt nooit tot iets want de gemeente is al heel snel uitgeluisterd en doet de ideeën en voorstellen dan op een gewichtige manier van de hand (“daar kunnen we niet aan beginnen.)

Ze bouwen de hele Blijk vol, maar echt iets voor ons daar moeten we nog steeds op wachten.

Ik mis eigenlijk wel een ruilbeurs. Ik vind dat een ideeënbus wel goed zou zijn voor hier.

Het geld moet eerlijker verdeeld worden. Jongens en meisjes gaan gewoon door elkaar uit. Er zou wel een verschil gemaakt moeten worden voor jonge jongeren en oudere. Jongeren moeten meer voor hun belang opkomen. Meer met zijn allen. Bijvoorbeeld brieven schrijven of handtekeningen verzamelen. Met een groep van acht jongens hebben we dat gedaan voor de skateboardramp. We hebben die brief ingeleverd, maar er verder niks meer van gehoord. Er waren al eerder jongens geweest die dat gedaan hadden, maar dat leverde ook niets op.

Misschien zou de gemeente op het veldje bij de strandjes een crossbaan kunnen maken. Daar heeft niemand verder last van. Je kan nu nergens crossen dan alleen op straat. We gingen laatst voetballen op straat, omdat er poep op de veldjes lag, maar dat mocht ook al niet, We werden gewoon weggestuurd. Je mag alleen maar voetballen waar poep ligt. We wilden handtekeningen gaan verzamelen, dat vond iedereen wel een goed idee, maar daar zijn ze niet verder op door gegaan. Het kan wel belangrijk zijn,dat toch te doen. Ik wil er wel wat aan gaan doen, maar in je eentje staat dat een beetje raar.

Voorlopige conclusie jongeren onder de 15:1.6.3   Meisjes vanaf 15 jaar

Ik had al geschreven over die IJssalon daar kwamen altijd erg veel jongeren, het was een soort ontmoetingsplek, dat was heel gezellig. Het is hier een beetje een dooie boel.

De gemeente zou moeten zorgen voor een jeugdgebouw als bijvoorbeeld Pluto in ’s Graveland. Ook zouden de verenigingen meer vrije activiteiten moeten organiseren. Ik denk dat het weinig aanhaalt, als jongeren zich voor een commerciële disco of jongerencafé inzetten.
Daar is NdB gewoon te klein voor. Niemand die daarin wil investeren. Voor een jeugdhonk kan het wel werken om de gemeente over de streep te krijgen.

Ik vind dat er elke zaterdagavond wel wat te doen moet zijn. De gemeente zou daar voor moeten zorgen. Jammer dat er wel ideeën zijn, maar dat het nooit realiseerbaar is. Dan wil de beheerder van de sporthalkantine het weer niet, en zo is er altijd wel weer een klacht van ergens te verwachten. Maar ik denk wel dat er genoeg animo onder de jeugd bestaat om als ze een gebouw van de gemeente kunnen krijgen, het draaiende te houden.
Ik vind het leuk om hier uit te gaan wat ik ken hier gewoon iedereen. Dat er mensen zijn die een café zonder dijkers willen, dat vind ik echt de grootste onzin. Dat kun je in een grotere plaats dan NdB wel verwachten dat er meer verschillende groepen zijn die veel last van elkaar hebben, maar ik vind het voor hier niet nodig hoor.
Ik vind dat de jeugd met betere plannen en goede wensen naar de gemeente moet stappen en dat ze dus duidelijker moeten zijn in wat ze willen, want ik denk dat de gemeente niet meer echt naar de SJN luistert.
Ik vind dat wat betreft de skateboardbaan dat dat in eerste instantie een zaak voor de jongens is die er wel een hebben en dat ze niet moeten verwachten dat de gemeente er voor zal betalen. Er zijn wel andere dingen denkbaar waar misschien meer mensen wat aan hebben.

Er zouden voor jongeren meer activiteiten moeten worden georganiseerd door instellingen en de gemeente moet daar meer voor over hebben. Dat houdt jongeren ook meer in Nederhorst. Ik bedoel niet zozeer de sport, want die hebben eigenlijk weinig te maken met jeugdactiviteiten. Het gaat meer om disco en uitgaan naar ontmoetingscentra en dat is meer een taak van de gemeente.
Ik denk dat er twee groepen zijn: Dijkers en Kakkers. Er zitten duidelijk verschillen tussen die twee.
Dijkers willen lekker roken, flipperen en biljarten, terwijl Kakkers lekker willen praten zonder er direct een zuipfestijn van te maken. Mijn broer is een keer van zijn brommer afgetrapt omdat hij er met zijn CD-Honda anders uitziet. Negen van de tien vernielingen zijn door de Dijkers veroorzaakt.
Jongeren moeten zich ook wat meer organiseren. Als niemand laat merken wat hij wil, kan de gemeente er ook weinig aan doen. Ik denk dat je met een groepje gewoon naar de gemeente moet stappen. Als je via een vereniging gaat werken, komt er niets van de grond. Dat is ook al eens gebeurd met die stichting, de SJN.

Ik zit vol met ideeën, het lijkt me fantastisch om een soort jeugdhonk te hebben met allerlei activiteiten voor alle leeftijden (film, disco, bandje enz.). Als je de ruimte en het geld ervoor hebt kan je wél wat doen. Jongeren zouden zich wel beter kunnen organiseren.

Wat er moet komen? Een clubhuis voor disco, film, theater en een of twee sportveldjes en eventueel een iets mooiere speeltuin voor kinderen tot 10 jaar, en dan nog liefst een apart paardenstrandje, met die honden er dan bij, zodat we daar geen last meer van hebben.
Er is volgens mij ook een bepaalde club van mensen die hier bij elkaar komt om te roken en dat soort dingen, softdrugs enzo. Dat gebeurd op een paar plaatsen, maar ik weet niet of ze dat uit verveling doen of zo. Als er een dealer hier is, dan zit die wel goed verborgen, Een koffieshop zou hier zeker op prijs gesteld worden, maar dan gaan vooral de ouders en de gemeente en de politie weer zo raar doen.
Maar af en toe een jointje is toch niets op tegen. Ik denk dat je dan wel vooral aan het scheiden van leeftijden moet gaan denken en dat is niet eerlijk natuurlijk. Ook is er denk ik toch te weinig vraag naar en dus wordt er onderling wel eens wat verkocht.
Als de jongeren ontevreden zijn moeten ze wat gaan doen en zich in ieder geval manifesteren.

Er wordt over Dijkers gepraat, maar ik weet niet echt wie of wat die zijn. Ik dacht dat het een familie was uit Hilversum en die zijn nogal asociaal, geloof ik. Tenminste dat heb ik erover gehoord. Ikzelf ga met zowel kakkers als anderen om en denk, dat het voornamelijk uiterlijk vertoon is. Ik weet ook, dat er een groep jongeren is die allemaal blowen, maar dat is niet echt een probleem. De mensen die een koffieshop willen, bedoelen daarmee en shop waar je stuff kan kopen.
Ik denk dat als er iemand met goede ideeën naar voren treedt, dat er genoeg aanhang is van andere jongeren. En ik denk nu dat als dit gedaan wordt, iedereen wel steeds enthousiaster wordt en meegaat doen.

Ideeën? Er moet een jeugdhonk komen en het Wapen moet weer wat activiteiten kunnen organiseren.
Jongeren moeten zich inderdaad meer en beter organiseren. Lolliepop was meer een grote kluit met alleen aandacht voor zichzelf. Obsessie in Bussum is ook vrijwilligerswerk en dat was veel vrijer georganiseerd.
Dat zou hier ook in de gaten gehouden moeten worden.

Jongeren moeten zich beter organiseren. Dan krijg je ook meer te zeggen hier over vrije tijd. Hoe dat allemaal werkt weet ik niet, maar er moet wel wat gebeuren. Misschien dat dit onderzoek ook meehelpt.

 

1.6.4  Jongens vanaf 15 jaar

Feesten moeten niet te groot worden ingeboord. Die vrouw tegenover Het Wapen zorgt steeds dat feesten daar niet mogen. Er zijn wel aparte brommergroepjes die elkaar op verschillende plaatsen ontmoeten.
Ik denk dat jongeren zich moeten organiseren maar wel met de ouderen samen, want die weten hoe je het moet aanpakken en je wordt met een oudere serieus genomen.

Op voorzieningengebied zouden gemeente en organisaties kunnen zorgen voor hockey en voor een jongerencafé. Dat jongeren zich beter zouden moeten organiseren om zich te laten horen, lijkt me een heel goed idee.

Er moet een jeugdhonk komen waar je ’s avonds naar toe kan gaan en dat ook op vrijdag en zaterdag open is. Daar wordt door veel mensen over gesproken.

Een plaats waar je kan biljarten. Dat in ieder geval lijkt me prachtig. Ik denk dat ze dat toch nooit voor elkaar krijgen, maar goed. Als er weer actie ondernomen wordt, en het wordt goed voorbereid dan zal ik er zeker achter staan.

Het zou leuk zijn als er regelmatig terugkerende evenementen zouden worden georganiseerd. Ik let niet echt op bepaalde groepen. Er moeten meer initiatieven vanuit de jongeren komen.

Een jeugdhonk zoals de Tagrijn in Hilversum & meer actie!

Ik denk wel dat de jeugd zich moet organiseren, maar als de jeugd zich niet uit in woorden, dan uiten ze zich in daden en krijg je criminaliteit. Er zou dus al een eigen honk komen, maar toen het er bijna door was, kreeg je weer te horen dat er teveel geluidsoverlast was en toen ging het dus niet door. En iedereen wordt er ook wel zo’n beetje gek van. Men wilde nog wel wat proberen maar het is steeds hetzelfde gezeik, dus ze laten het wel ……er komt toch niets uit.

Wat de gemeente betreft moet er gewoon een jeugdhonk komen.
Het gebeurt ook wel dat de jeugd zich organiseert, er is al eens een handtekeningenactie georganiseerd, waarbij de gemeente 1300 handtekeningen voorgeschoteld kreeg, maar daar is eigenlijk weinig uitgekomen. Een ideeënbus zou misschien ook helpen.

De gemeente moet gewoon eens iets doen.

Verschillende sporten zouden leuk zijn. Basketbal is er niet. Niet binnen en niet buiten.
Opkomen voor eigen initiatieven gebeurt wel maar zou meer en beter kunnen gebeuren.Voorlopige conclusie jongeren vanaf 15 jaar:

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl