vrije tijd & jeugdbeleid

 

1.7    IDEEËN OVER VERVOLGONDERZOEK

Vraagstelling:

Na het interview is aan ieder uitgelegd, hoe het project zich verder zou afspelen: discussies via “panels.”
Na de eerste zes gesprekken bleken twee mensen niet verder te willen meewerken. Bij de andere gesprekken is toen als alternatief aangeboden, eventueel via interviews of schriftelijke enquête mee te doen. Van de 28 jongeren die daarna zijn geïnterviewd, kozen er toen twee voor een vervolg via interviews.

Van de 31 geïnterviewden zijn er dus 27 die aan een panel willen meedoen. Er zijn wel wat varianten besproken.
De grootste voorkeur bestond voor de volgende aanpak:

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl