vrije tijd & jeugdbeleid

 

2.6  Vrije Tijd: bezwaren & problemen


De vraag:

Wat vind je het grootste VT-probleem voor jongeren in NdB?"

diende om helder te krijgen, in welk perspectief jongeren hun VT-belemmeringen plaatsen.
Deze open vraag leverde antwoorden op als: 

“Dat weet ik niet”   ” Ik ben pas 12”     “Daar kan ik nu niet op komen.”

Uiteraard kwamen er ook antwoorden in de sfeer van:

“te weinig geld.”  “tekort tijd”  of: “Ik mag nog niet uit van mijn ouders.”

Velen wisten echter ook VT-problemen te plaatsen in een ander perspectief:

jongens meisjes   grootste vt-probleem
 
totaal
- 15 15 + - 15 15 +  
56 45 66 42   aanbod niet aantrekkelijk 209
42 28 51 23   geen ruimte eigen ding 144
4 0 10 6   openbaar vervoer 20
6 6 2 3   geen politieke prioriteit 17
2 3 4 2   overlast 11
0 2 0 6   te weinig informatie 8


De antwoorden op deze vraag leverde zéér veel materiaal op voor de interviews.
De jongeren in NdB zijn zeer goed in staat, hun VT-wensen te plaatsen in een politieke, organisatorische, sociale of voorwaardenscheppende dimensie.

Daaruit mag geconcludeerd worden, dat zij als een serieuze partner aan het panel kunnen deelnemen om met gemeente en instellingen naar oplossingen te zoeken voor het VT-beleid.

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl