vrije tijd & jeugdbeleid

 

3.2    Aandachtspunten voor Jeugd- & VT-BELEID.

Vanuit de opmerkingen die jongeren ten aanzien van het VT-beleid gemaakt hebben, hun wensen en knelpunten, zijn er twee soorten aandachtspunten voor beleid te formuleren.

3.2.1 : Voorwaardenscheppende aandachtspunten
Deze zijn grotendeels gericht op de politiek, die beleidsvernieuwende maatregelen kan nemen.

3.2.2 : Aandachtspunten voor optimalisering van het VT-aanbod
Deze zijn grotendeels gericht op het particulier initiatief. De gemeente heeft hier een stimulerings- of sturingsfunctie.

 

Een verdere ordening van aandachtspunten geeft het volgende overzicht:

3.2.1  Voorwaardenscheppende aandachtspunten

A.    Ruimtelijke voorzieningen

 1. Er is een tekort aan VT-accommodaties
  Gemist worden: Jeugdhonk, Jongerencafé, Jongerencentrum, Disco, Cultureel centrum, Kinderdisco, Bioscoop, Bibliotheek, Zwembad, Leuke kroeg, Ontmoetingscentrum, Inloophuis, Oefenruimte voor bandjes, Theater, Dansschool, Kinderboerderij, Muziekschool, Sportschool, gebouw voor SJN.
 2. Er is een tekort aan voorzieningen voor openluchtrecreatie
  Genoemd worden: Honden(-poep)-vrije strandjes, aparte strandjes voor beesten (paarden/honden), afrasteringen & goaltjes op trapveldjes, hondenvrije speelveldjes & -tuinen, ruiterpaden, surffaciliteiten (strandjes & berging), baan voor jeu de boules, skateboardbaan (“ramp), crossbaan (fiets, brommer, motor), ontmoetingsplekken met enige beschutting / faciliteiten.
 3. Infrastructurele beperkingen
  Genoemd worden: de beperkte mogelijkheden van het openbaar vervoer vooral in de avond, het gemis van een nachtbus / discobus in het weekend. Een te beperkt TV-kabelnet.
 4. Het winkelbestand wordt als te beperkt ervaren
  Gemist worden: winkels in het algemeen, platen- & CD winkel, (school)boekenwinkel, koffieshop, ijssalon, markt.

 

B.    Openbare orde & Veiligheid

 1. Vergunningen & APV – beleid.
  Genoemd worden: Openings- & sluitingstijden van de bestaande VT-voorzieningen & horeca. Te star Hinderwetbeleid. Hondvrije trap- & speeltuinveldjes.
 2. Vandalisme / Baldadigheid / Vernieling
  Genoemd worden: Af & toe te hinderlijk / onnodig optreden van de politie (werkt uitdagend) / Af & toe gemis aan optreden van politie.

C.    Financiële middelen

D.    Informatie

E.    Politieke & sociale participatie / inspraak


3.2.2    Aandachtspunten voor optimalisering van het VT-aanbod

F.  Sport

G.  Sociaal-cultureel

H.  Commercieel aanbod

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl