van hensbergen - van schooten
4 februari 1908

1. Op den zolder   209,00
kachel, kastje en meer op tien gulden 10,00  
tafel, stoelen, kleerbak, weegschaal en gewichten 4,00  
bed met toebehoren 10,00  
rogge en meer  25,00  
bloem en meel 110,00  
bloem en lijnmeel 35,00  
zakken 15,00  
2. In het achterhuis   2,50
tafel, stoelen en aardewerk 2,50  
3. In den koestal   55,00
bouwgereedschap, kaas en eieren 30,00  
spek 25,00  
4. In de bakkerij   30,50
tafel, vijf stoelen, kast 2,50  
bakkerijgereedschap 20,00  
bed met toebehoren 8,00  
5. In de kelder   5,00
melk en aardewerk 5,00  
6. In de winkel   30,00
kabinet, kaste, ornamenten, lamp, gordijn, kleedjes en klok 25,00  
trommels, manden, weegschaaal, brood en beschuit 5,00  
7. In het voorkamertje   28,00
tafel, acht stoelen, kastje, lamp, spiegel, ornamenten 18,00  
zeil, karpet, gordijnen, bed met toebehoren 10,00  
8. In de voorkamer   80,00
tafel, stoelen 3 kastjes, kasten, zeil, gordijnen, glas, aardewerk, klok 50,00  
mans- en vrouwenkleederen 10,00  
bed met toebehoren 20,00  
9. Op den stalzolder   390,00
bloembollen 390,00  
10. In de schuur   53,50
gereedschap 8,00  
gierbak 20,00  
boerenwagen 20,00  
bergheep 2,50  
gereedschap 3,00  
11. in de wagenschuur   57,50
brik, tilburry, brandstoffen 50,00  
hout 7,50  
12. Op het erf   238,00
kippen 5,00  
vier varkens 88,00  
takkenschelft en palen 145,00  
13. In den paardenstal   20,00
gereedschap en tuigen 20,00  
14. In den tuin   30,00
aardappelen, boonen, bieten en wortels 30,00  
15. Op het land   1.517,00
hooi 210,00  
twee graskalveren 45,00  
een paard 220,00  
vier koeien 720,00  
een pink 100,00  
vruchten te velde en ruigschelft 30,00  
tulpen 110,00  
boonen en aardappelen 20,00  
kruiwagen 2,00  
takkenbossen 60,00  
16. Gemerkt goud & zilver   171,65
een gouden ijzer met boeken 87,50  
een paar gouden bellen 4,00  
een paar gouden kapnaalden 16,00  
een paar gouden kapspelden 6,50  
een gouden streng met kruis 22,50  
een diamanten broche, met gouden ketting en slotplaten 7,00  
een gouden slotplaatje 2,40  
een gouden dito 3,50  
een gouden broche 2,75  
een paar granaten bellen 2,50  
een bloedkoralen ketting met slotplaten 12,00  
zilveren tabaksdoos, horloge, knip met zilver, kerkboek met zilver 5,00  
tot dusverre geinventariseerde onderwerpen 2.917,65  
     
onroerende goederen   15.050,00
woonhuis met schuur & erf aan de voorstraat te noordwijk 1.550,00  
twee woonhuizen met schuren en erf, bouwland boomgaarden bosch & tuin 4.500,00  
perceel weiland in den hoogenveenschen polder 9.000,00  
     
contanten, aan bankpapier voor handen 397,00 397,00
     
inschulden   579,34
van diversen, voor geleverd brood 378,34  
van diversen, voor hout 32,00  
voor publiek verkochte bloembollen 152,00  
van cjl van der meer & consorten, verteringskosten bloembollenveiling 17,00  
  18.943,99 -10.946,54
uitschulden 10.946,54 18.943,99
mej. a. van der leij wegens hypothecair verband 6.000,00  
mej. j.n. van der reijen 900,00  
mej. a.n. van immerseel 600,00  
ondergetekende, notaris, vanwege geleend geld 175,00  
j.n. van der reijden wegens geleverd melk en graan 251,62  
p.m. warmerdam idem 184,75  
p.j. couvee idem 335,75  
ondergetekende, notaris, voor geleverd hout 105,19  
lmp, hs, ad, en ma van hensbergen voor onuitgekeerd moederlijk erfdeel 1.286,20  
weduwe en erven g van hensbergen idem 157,24  
den minderjarige j.w. van went voor onuitgekeerd vaderlijk erfdeel 174,11  
notaris frijlink voor bloembollen 22,05  
anw vermin, smid, 9,12  
wb den houten & zoon, rogge 111,80  
p. kuijt en zoon, krenten 72,30  
n. koechlin en compagnie, bloembollen 262,50  
f.j. visser, arts 14,65  
jonkheer mr w.g. dedel, hout 104,00  
r.j. de groot, maalloon 19,60  
k. broekhoff, vrachtloon 75,95  
weduwe p. van rijn, stuifmeel 19,00  
grondbelasting 42,91  
personeele belasting 17,20  
hoofdelijke omslag 5,50  
rioolgeld 0,10  
     
de begrafeniskosten zijn allen uit een fonds betaald. 0,00 7.997,45

1834 Het Firmament 1934