Ronde 3

Funderingsherstel
 Blok 74

Van een Concept- naar een
Blokgedragen herstelplan

termijn:
maart 2022 / junii 2022

 

 

 

fase 1:
voorbereiding
onderzoek
evaluatie

Advies BVLB

fase 2
meningsvorming
Plan van Aanpak