stichting de binnenweg            foundation inner road

 

stichting ter stimulering & tot steun van
vernieuwende initiatieven op het gebied van 
kunst, cultuur, welzijn & beleid.

goals:
stimulating & supporting
innovative initiatives in the sphere of
arts, culture, well-being & policy

 

secr.: e.w.d.m. kortekaas

 

statuten