preservices zijn de informary-portico's
die direct aansluiten op werken & leven van trybe manhattan.
zij vormen de verticale assen van het oma-profiel.

contemporary organised

investeren, organiseren, besturen & adviseren:
het gaingate-model is met expertise vanuit deze velden ontwikkeld.
de dominante muziek is 'eigentijds klassiek', waarin een 'foute' noot
vaak de ouverture van een nieuwe muzikale periode inluidt.
de modellen gaingate & trybe zijn in sociaal-cultureel & politiek opzicht
panarchistisch, oftewel universeel toepasbaar.

younger orientated

middle of the road popmuziek met underground verzet.
van anti-cultuur via eu-conomy naar een nieuwe redelijkheid.
de literatuur van of over jonge mensen, helden soms, die vaak
door omstandigheden gedwongen nieuwe terreinen moesten verkennen.

meta-approach

in woorden en artistieke uitingen van eigentijdse opiniedragers geventileerde
gedachten over de weg naar morgen,
waar voor elk mens geldt, wat voor jou hoort te gelden.

 

 
participation is gaingate-guaranteed


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:53
 
disclaimer   Q&A   contact