double dutch

mr h.w. kesler, directeur betaald voetbal knvb
 in nrc handelsblad 2002-06-11: 

"voorkomen is beter dan genezen"

onder dit motto wil  meester kesler zijn "bedrijfstak" positioneren
als ondubbelzinnige partner in de bestrijding van voetbalvandalisme.

zijn frisse ideeŽn:


argumentatie..?

"(daarmee zijn forse kosten gemoeid, maar) 
investeren in verdergaande professionalisering in veiligheid is lonend.
vandalisme jaagt immers op termijn het publiek uit de stadions."

zijn advies:

"maak een wet tegen voetbalvandalisme
en plaats ons als bedrijfstak
tussen die rigide scheiding van taken & verantwoordelijkheden
waardoor vandalen nu vrij spel krijgen."

deze paternalische benadering van voetbalvandalisme
kan geen poging tot voorkomen worden genoemd,
die beter zou zijn 
dan genezen. 

dit type "voorkomen" lijkt meer op onderdrukken, isoleren,
uitdagen tot terreur.....?
of gaat het slechts om de positionele schijn van 
macht & deskundigheid;
om een directeur betaald voetbalvandalisme?

genezen van vandalisme & terreur
lijkt ons vooralsnog beter & goedkoper dan het
voorkomen ervan door deze bizarre benadering van een
betaald directeur van een
"koninklijke" nederlandse voetbal bond.

 

heel de sport..............heel de wereld
gyp.nl

younger policy
een wereld zonder terreur

gaingate & trybe
basics voor globale cohesie

double dutch
van
oma gent