Evaluatie 'Voor mekaar'

Onderzoek onder inwoners van 75 jaar en ouder
in de periode 2015 tot 2017 door OBI-Rotterdam
https://rotterdam.nl/onderzoek
 

Bijlage 12:

Gespreksprotocol voor huisbezoek

 1. Algemene gegevens
  • Naam, adres zijn al bekend, controleren of het klopt.
  • Leeftijd?
  • Met wie woont u hier?
   
 2. Dagelijkse bezigheden
  Openingsvraag:
  Hoe ziet een gemiddelde dag van u eruit? Kunt u beschrijven wat u zoal doet?
  Voorbeeldvragen voor vervolg:

  a. Wat zijn uw bezigheden? U staat 's morgens op en dan?
  b. In hoeverre kunt u zichzelf redden, wat doet u nog zelf hoe lang doet u daarover, waar krijgt u hulp bij (persoonlijke verzorging / huishoudelijk werk)? Hoe bevalt dat?
  c. Wie doet uw administratie? Doet u dat zelf of helpt iemand u daarbij?
  d. Bent u daar tevreden over?
  e. Wie beheert uw financiën? Doet u dat zelf of helpt iemand u daarbij?
  f. Bent u daar tevreden over?
  g. Hoe vaak komt u buiten?
  h. Bent u goed ter been, gebruikt u hulpmiddelen in en buiten huis?
   
 3. Sociale contacten
  Openingsvraag: Ontmoet u andere mensen, doet u dingen samen met anderen? Zo ja, wat, met wie, hoe vaak?
  Voorbeeldvragen voor vervolg:

  a. Zijn er mensen die u gezelschap houden, waar u gezelligheid aan beleeft?
  b. Heeft u iemand om mee te praten over dingen die u bezig houden?
  c. Gaat u wel eens samen met iemand ergens naar toe om iets leuks te doen? Zo ja, wat?
  d. Heeft u iemand die met u meegaat als u ergens naar toe moet, bijvoorbeeld het ziekenhuis of andere dingen?
  e. Heeft u iemand die klusjes voor u kan doen?
  f. Zou u graag meer mensen willen ontmoeten? Wat zou graag willen doen met deze mensen?
  g. Kunt u dat zelf organiseren?
  h. Wat zou voor u een reden zijn om contacten met anderen niet op te zoeken?
   
 4. Activiteiten
  Openingsvraag: Doet u mee aan activiteiten buitenshuis?
  Bijvoorbeeld activiteiten die in de buurt worden georganiseerd voor ouderen?
  Of activiteiten vanuit de kerk, moskee, sport, bibliotheek, buurthuis, hobbyverenigingen.
  Zo ja, welke?

  Voorbeeldvragen voor vervolg:
  a. Heeft u toegang tot het Internet? Bijvoorbeeld via een computer of telefoon met Internet? Zo ja, kunt u hiermee omgaan?
  b. Zou u graag meer mensen willen ontmoeten?
  c. Zou u graag willen meedoen aan (meer) Sociale activiteiten? Welke? Wat is uw ervaring daarbij?
  d. Wat belemmert u daarbij?
   
 5. Mantelzorg /Vrijwilligerswerk
  Openingsvraag: Geeft u steun of hulp aan anderen?

  Voorbeeldvragen voor vervolg:
  a. Wat doe u, en voor wie, hoe vaak?
  b. Hoe verloopt dat?
  c. Als er zorg wordt verleend aan mensen in de directe omgeving (mantelzorg): hoe ervaart u het geven van deze zorg?
  d. Krijgt u ondersteuning bij het verlenen van deze zorg?
  e. Doet u vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld voor een Organisatie voor zieken, bejaarden, gehandicapten, of voor een kerk of moskee.
  f. Zou u graag nog iets willen bijdragen aan de maatschappij?
  g. Zo ja, kunt u dit zelf organiseren?

  6. Voorzieningen in de wijk
  Openingsvraag: Welke voorzieningen voor ondersteuning van ouderen in de wijk kent u?

  Voorbeeldvragen voor vervolg:
  a. Maakt u daar wel eens gebruik van?
  b. Kent u bijvoorbeeld de Vraagwijzer, de welzijnsinstelling of andere plekken waar u terecht kan in de wijk?

  7. Gezondheid
  Openingsvraag: Hoe is uw gezondheid? Als u uw gezondheid een rapportcijfer mag geven tussen 1 en 10, wat geeft u dan?
  Waarom geeft u dit cijfer?

  Voorbeeldvragen voor vervolg:
  a. Heeft u gezondheidsproblemen die u in het belemmeringen in het dagelijks leven? Zo ja, waarbij wordt u belemmerd in uw dagelijks leven?

  8. Kwaliteit van leven
  Openingsvraag: Als u uw leven een rapportcijfer mag geven tussen1 en 10, wat geeft u dan?
  Waarom geeft u dit cijfer?

  9. Voeding
  Openingsvraag: Hoe gaat het met het eten? Bent u zonder het te willen de laatste 6 maanden 4 kg of meer afgevallen?

  10. Eenzaamheid
  Openingsvraag: Als we de mensen indelen in niet eenzaam, matig eenzaam, sterk eenzaam en zeer sterk eenzaam, waar rekent u zich dan toe?


  Check na het gesprek

  - Zijn alle onderwerpen van de checklist besproken
  - Heb ik geďnformeerd of de burger akkoord is met het delen van de gegevens?
  - Sociale Kaart boekje gegeven?
  - Heb ik de voucher in het sociale kaart boekje benoemd?

 de vragenlijst die in de proefperiode is gebruikt
 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 29-04-2023 16:57