ACTIEPLAN

STOP  VERLOEDERING VAN DE BURG. MEINESZBUURT

image: lydia bremer

Westkant stukje Van Citterstraat, stukje Tidemanstraat,
Meineszplein
Zuid stukje van Oosterzeestraat, Meineszstraat,
Noord stukje Beukelsweg (beiden kanten) Meineszplein,
Beukelsdijk tot Jagthuisstraat
Oost stukje Beukelsdijk ,schuine kant (plantsoen) Meineszplein

 

Fysiek

 1. Leegstand woon/winkel panden
  - Overleg wethouder Karakus/woningcorporaties
  - Aanpak - vastgoedeigenaren/particuliere eigenaren
   

 2. Herstel/Restauratie woon/winkel panden
  - MET behoud van jaren-20architectuur/ herstel in oude glorie
  - Aanpak vastgoedeigenaren/particuliere eigenaren en activering van slapende VVE's
   

 3. Groen
  - Structurele versterking van het groen op het plein (o.a. door Groene Duim)
   

 4. Fietsen
  - Meer fietsbeugels/fietstrommels om tekort aan stallingplekken op te heffen (niet ten koste van parkeerplaatsen i.v.m. hoge parkeerdruk)


Veiligheid:

 1. Drugshandel en criminaliteit
  - Meer aandacht voor bestrijding van straatdealen
  - Doel: het Nieuwe Westen vrij van drugshandel!
   

 2. Verlichting
  - Goed uitgebalanceerde verlichting, voor Burg. Meineszplein (onder de galerij, plantsoenen) en omliggende straten, zie kaart
   

 3. Verkeer
  - Extra borden 30 km zone in de Meineszlaan
  - Extra aanbreng haaientanden zijstraat Doedesstraat, er is veel letselschade
   

 4. ALLARD PIERSONstraat
  Moet weer open De verkeersdrukte op de Beukelsweg/-dijk is ontoelaatbaar, de luchtverontreiniging is boven de norm

ACTIE OP:


Sociaal

 1. Jeugd
  - Burg. Meineszplein is niet geschikt voor kinderen/jongeren om te spelen/te ontmoeten
  - Aanpak: meer faciliteiten opvang kinderen en jongeren in o.a. buurtcentrum Post West
   

 2. Jongeren
  - Aanpak van hardnekkige (hang)jongeren, die niet mee willen werken in de diverse trajecten die er al zijn
   

 3. Sfeer op straat
  - Jongeren bevinden zich vaak direct voor deuren en ramen (op trapjes en in vensterbanken) van bewoners en zijn met moeite bereid om hier weg te gaan
  - Aanpak van de dagelijkse intimidatie van bewoners (het wegpesten van bewoners mag niet nog een keer gebeuren)
  - Aanspreken op ongewenst gedrag (van jongeren): hoe om te gaan met jonge vrouwen/meisjes (dagelijks ontoelaatbare opmerkingen naar de vrouwelijke bewoners)

Economie

 1. Eenzijdig winkelaanbod
  (aard en uitstraling versterken de problematiek)
  - Aanpak branchering: contact met Dominic Schreier en met het COID
  - Samenstellen van een denktank met creatieve ondernemers/bewoners uit de Meineszbuurt, geleid door de regiegroep, voor de invulling van het actieplan.
  - Reeds gemaakte ideeŽn: Het Specialisten - winkelplein/ Het Creatieve plein
   

 2. Reclame en belettering
  - Aanpassen op de stijl van het Mathenesserplein, eenduidige uitstraling!

 

Milieu / luchtverontreiniging

 1. Stankoverlast/uitlaatgassen
  - Stilstaande auto's voor de Mathenesserbrug
  - Aanpak: borden Mathenesserplein/V. Citterstraat tekst "BRUG OPEN MOTOR UIT"
  - Allard Piersonstraat moet open, de verkeersdrukte op de Beukelsweg/-dijk is ontoelaatbaar, de luchtverontreiniging is boven de norm
   

 2. Zwerfafval
  - Doel: een structurele oplossing voor het Nieuwe Westen
  - Bindende afspraken met de Roteb
  - Aanpak: campagne/voorlichting van winkeliers naar klanten: geen plastic tasjes, neem een boodschappentas
  - Interventieteam inschakelen voor het intensief beboeten van verkeerd vuil aanbieden bij de containers en vuil op straat gooien
  - Extra prullenbakken of blikvangers op plein/V. Citterstraat/B. M.laan
   

 3. Hondenpoep
  - In dit gebied is een extra uitlaatzone urgent, de hoeveelheid hondenpoep op straat is voor de volksgezondheid ontoelaatbaar.
  - Aanpak: campagne/voorlichting, afhaalplekken gratis poepzakjes(actie?) en poepzakjes verplichten bij je te dragen
  - Interventieteam: een tijd lang eigenaren van honden waarschuwen/beboeten
  - Plaatsen van speciale hondenpoepafvalbakken
   

 4. Duivenpoep Meineszgalerij
  - Aanpak (structureel en diervriendelijk): bijvoorbeeld duiventil voor het Nieuwe Westen
  - Actie op het bijvoederen van de duiven, dit resulteert ook in grote populaties duiven

 

Communicatie

Om het actieplan Meineszplein te laten slagen is het van belang binnen de buurt hierover te communiceren met alle betrokkenen. De bewonersgroep Meineszbuurt ziet dit als een vereiste om te komen tot het gewenste resultaat en wil hierbij graag betrokken worden.

Hiervoor zijn financiŽle middelen nodig. Deze kunnen worden ingezet voor:

 

plan: Lydia
ordening: Debbie
actie: regiegroep meineszbuurt
 

 

11 juni behandeling in deelgemeente
Fatma Kusadasi-Sarikaya
Griffiemedewerker
nodigt ons van harte uit

 

NL3022
Meineszbuurt Rotterdam

webmoderator:
trybe#manhattan

powered
by GS