stand van zaken kerngroep buurtplan

ingesteld 27 juni 2007 door de
bewonersvereniging meineszbuurt

 

Taakstelling:

Vastgestelde Uitgangsgedachten:

De kerngroep Meineszbuurt is een centraal bindende groep die initiatieven die in de buurt bestaan wil signaleren, ondersteunen, uitvoeren en versterken.

Definitie Meineszbuurt:

Meineszlaan, Meineszplein, Meineszstraat met alle zijstraten tussen Vierambachtstraat en Beukelsdijk.

Rechtspersoon:  Vereniging

statuten:
doelstelling, lidmaatschap, organisatie & exploitatie kunnen in ronde 4 voor een eerste benadering van de statutaire formuleringen worden besproken.

organisatie: plan in ontwikkeling

speerpunten: fase 1: vaststelling voortzetting in ronde 4

projecten: overzicht in ontwikkeling kan wellicht in ronde 4

ontwerp-plan: december 2007  -  januari 2008

aandachtspunten voor beleid & organisatie
een voortschrijdende inventarisatie van de kerngroep-ronden

kg 01- brainstorm aandachtspunten 02- interne organisatie: dagdelen, functies
11
buurtoudergroep, buurtenergie benutten, levensvatbaarheid initiatief
.dd./m bf, denktank kg, 
2 overlast opvangpanden, co÷rdinatie overleg instanties, leuke activiteiten .dd./m bf, denktank kg, buurtactiviteiten
5 slagvaardigheid, co÷rdinatie, professionaliteit 0dd/m bf, continu´teit, professionaliteit, vogelaarwijk
6
 
buur opvangpand, initiatieven samenbinden, spreidingsbeleid opvang 0dd/m bf, denktank kg
3
 
buurtouderproject, diversiteit groepen, co÷rdinatie en stimulans 0dd/m bf, denktank kg
4
 
efficiŰnt overleg met instanties, enthousiaste buurtbewoners 0dd/m bf, denktank kg
10
 
overdracht penningmeesterschap, monitorgroep, veilgheid 0dd/m bf, kleine activiteiten, opzoomeren
9
 
overdracht bestuur & netwerk, opzoomeren 0dd/m bf, kleine activiteiten, opzoomeren
7
 
wijkproblemen, bewonersgroep versterken, heldere organisatie 0dd/m bf, voorlichting, juridische zaken
12
 
uitbreiding bestaande bewonersgroep, ook leuke evenementen 1dd/m bf, denktank kg
8 gemeentepolitiek, identificatie-mogelijkheden met straat, ook informeel/leuk 1dd/m bf, kleine activiteiten
1
 
buurtbeleid, knelpunten voorzieningen, onderwijs, welzijn,
wijkeconomie
2dd/m bf, denktank kg, ouderenbeleid, klusjes

 

informatie over beleid & bewonersparticipatie:

das adobe cd-rom
"opgroeien in de buurt"

brainstormresultaat
 
website / webforum

 

Voor aanvullende info over
meineszbuurt & bewonersvereniging:
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox
voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers