Meineszbuurt  Kerngroep 03
organisatie & speerpunten,  3 oktober 2007:

We waren met z'n tienen vanavond. De beoogd voorzitter was niet aanwezig, maar de notulist van de vorige ronde legde een agenda-voorstel op tafel, mocht daarmee gelijk voorzitter zijn en een nieuwe notulist meldde zich spontaan.
Ook voor de volgende twee ronden is aansturing & verslag geregeld.

Er is uitvoerig & enthousiast vergaderd.
Van alle projecten wordt een beschrijving ingebracht.
Het webframe was niet vergeefs.
Het kleurengebruik werd "disco" genoemd.
Uitgelegd, dat er 2 attentiekleuren worden gebruikt (zie onderaan pagina).

uit de notulen:

Interne organisatie en speerpunten

Veel mensen hebben aangegeven actief te willen zijn, zonder in een dagelijks bestuur te willen zitten. Dit is een aandachtspunt. Hoe gaan we hier de komende tijd mee om?

Na discussie stellen we vast dat we twee fases kunnen onderscheiden.
EÚn fase loopt tot en met januari 2008. Tijdens deze fase denken we in de huidige samenstelling na over onze doelstelling en bijbehorend plan.

Tijdens het feest ter ere van het 15-jarig bestaan van de Meineszbuurtgroep presenteren we deze plannen aan de buurt en vragen we anderen aan te sluiten.

Daarna start de tweede fase waarin we als actieve buurtbewoners in groot verband aan de slag gaan. De kerngroep blijft bestaan om initiatieven uit de buurt te ondersteunen en breed bekend te maken in de buurt.

De organisatie van de kerngroep in de eerste fase bestaat uit een dagelijks bestuur
(Alfred, Ingeborg en Jan bieden zich aan) en meedenkers (anderen).

De interne organisatie van de kerngroep na januari 2008 kan er als volgt uitzien:

o        een bestuur dat zich met informatie/co÷rdinatie bezig houdt,

o        bewoners die projecten trekken
(over inrichting openbare ruimte, verbetering van de kwaliteit van de buurt, gezellige feesten, enz).
Vertegenwoordigers worden onderdeel van de kerngroep.

 

Alfred, Ingeborg en Jan bereiden de komende weken een discussie voor over speerpunten.
Hierover spreken we met zijn allen de volgende vergadering (actie Alfred, Ingeborg en Jan).

De volgende keer bepalen we een datum voor het nieuwjaarsfeest en wie het organisatiecomitÚ zitten.

 

over het kleurengebruik. 

   
attentie-kleur
kerngroep
 
celkleur
 
beleidsteksten & besluiten
kern-gegevens
   algemene teksten  pendel-teksten celkleur
extra aandacht gevraagd
   
attentie-kleur
burengroep
 
reactie op teksten & voorstellen
van buren naar kerngroep

Als eerste resultaat wordt in december verwacht:

Informatieve brochure voor buurtbewoners met aankondiging van:
Nieuwjaars-ontmoeting voor de buurt, waarop het huidige bestuur zijn taken & verantwoordelijkheden overdraagt aan een nieuw bestuur dat zich met een kort plan voor taken, organisatie en meerjarenbeleidsvisie presenteert.

Half oktober wordt aan de hand van de notulen deze samenvatting aangevuld.
Het werd drie dagen later.
Rond 5 uur in de middag inloopuur met verse koffie.

 

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers

kerngroep 04