Beukelsdijk van juli t/m oktober 2008

Vanaf maandag 2 juni 2008 tot en met oktober 2008 zal de Beukelsdijk weer in het teken staan van werkzaamheden. Het gedeelte tussen de Henegouwerlaan en de Heemraadsingel wordt opnieuw ingericht. Bomen worden herplant, verlichting wordt vervangen en de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd.

Onder de kruising Heemraadsingel en Diergaardetunnel wordt de riolering vervangen en op deze plek legt Gemeentewerken ook een rotonde aan.

bron: gemeentewerken rotterdam


Meineszlaan tijdelijk bypass voor autoverkeer.

De verkeersdrempels zijn weer platgestreken om heftige trillingen te voorkomen.
Het verkeer is sterk toegenomen.
De maximum snelheid is nog steeds 30 km per uur.

Overlast kan telefonisch worden gemeld bij Mevrouw Ignatius,
Gemeentewerken Afdeling Communicatie.

De Binnentuinburen zijn met een voorstel bezig, de Meineszlaan voor het autoverkeer alleen vanaf de rotonde bereikbaar te maken.
(Gelijk de Graaf Florisstraat, die vanaf de Heemraadsingel niet kan worden ingereden met een auto.)

In de kerngroepvergadering van 1 juli lichtte de buurtagent toe;
De Meineszlaan is weliswaar woongebied (30 km), maar er ligt een uitspraak van de Procureur Generaal, dat de woongebiedbegrenzing slecht juridisch kan worden geëerbiedigd, als de laan zodanig is ingericht, dat harder dan 50 kilometer rijden aantoonbaar wordt ontmoedigd.

 

 

Werkzaamheden Beukelsdijk
uit de notulen van de deelraad delfshaven (week 18):

Op maandag 5 mei wordt door Gemeentewerken gestart met werkzaamheden aan de Beukelsdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verlichting, het rooien en herplanten van bomen, het opnieuw aanleggen van trottoirs en fietspaden en het asfalteren van de rijbaan. Onder de kruising Beukelsdijk, Diergaardetunnel en Heemraadssingel wordt de riolering vervangen en een rotonde aangelegd. De werkzaamheden gaan zeven maanden duren en zullen naar verwachting eind oktober 2008 worden voltooid.

Afsluiting van de straat en wegomleiding

Tijdens de werkzaamheden dient u er rekening mee te houden dat het straatgedeelte van de Beukelsdijk richting ‘de stad uit’ wordt afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid via verschillende routes.

Burgemeester Meineszplein richting Diergaardetunnel
Beukelsdijk > Heemraadssingel westzijde > Vierambachtsstraat > Heemraadssingel oostzijde > Diergaardetunnel.

Heemraadssingel oostzijde richting Burgemeester Meineszplein
Heemraadssingel oostzijde > Diergaardetunnel > Van Aerssenlaan > Stadhoudersweg > Abraham van Stolkweg > Aelbrechtsplein > Beukelsweg > Burgemeester Meineszplein.

Weena richting Burgemeester Meineszplein
Henegouwerlaan > 1e Middellandstraat > 2e Middellandstraat > Vierambachtsstraat > Mathenesserplein > Van Cittersstraat > Burgemeester Meineszplein.

Diergaardetunnel richting Weena
Diergaardetunnel > Heemraadssingel westzijde > Vierambachtsstraat > Heemraadssingel oostzijde > Beukelsdijk > Weena.

Diergaardetunnel richting Burgemeester Meineszplein
Diergaardetunnel > Heemraadssingel westzijde > Vierambachtsstraat > Mathenesserplein > Van Cittersstraat > Burgemeester Meineszplein.

Het fietsverkeer zal in een aangepaste vorm aan weerszijden van de Beukelsdijk mogelijk blijven; zodra de noordzijde van de Beukelsdijk gereed is gaat het fietsverkeer tijdelijk over deze zijde. Het fietspad wordt ingericht voor twee richtingen. Voetgangers worden ter plaatse omgeleid.

De verkeersmaatregelen zullen door middel van borden en afzettingen worden aangegeven.

Indien nodig worden plaatselijk loopplanken en/of rijplaten gelegd.

Informatie

Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met mevrouw Ignatius, afdeling Communicatie Gemeentewerken. Zij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 010 4894248.

bron: notulen deelraad delfshaven, week 18)
scanreading: gaingate#manhattan