gaingate

modem voor individueel te organiseren integriteit als basis voor het ontwikkelen van omgevingsverantwoordelijkheid in de (peri-)patrie van samenlevings- & organisatie-structuren.

gaingate & trybe zijn  panarchistische modellen voor
globale cohesie in een regionale, sociaal-economische & culturele dynamiek.

context

 

modem for individual organised global integrity,
based on (peri)patric
environmentality in social structures
powered by renergy

context

gis mode