trybe

Een woonmodel voor mensen die als groep,
gezin, familie, tribe een gezamenlijk doel hanteren
en daarvoor, al wat hen rest van ras-verplichtingen 
inzet voor het ontwikkelen van
een omgevingsgerichte waarde.
De gezamenlijk inzet voor dit doel kan
beschreven worden als de "basis"-gaingate
van een trybe. De leden van een trybe kunnen daarnaast ook met andere:
vrienden, collega's, buren of andere relaties
een gaingate opstarten.

gaingate & trybe zijn  panarchistische modellen
voor globale cohesie in een regionale, sociale dynamiek.

Deze modellen kunen gebruikt worden om wereldwijd
de sociaal-economische en culturelke werkelijkheid te beschrijven zonder
risico's voor de bestaande realiteit van politieke, religieuze en economische instituties.
Door aan te haken op "globaal bewustzijn"
zal het hanteren van dit woon-/werkmodel vanzelfsprekend leiden tot
kwaliteitsverbetering van de samenleving.The Trybe

A bunch of people, living in a family, commune, tribe or on
quatter-conditions, scouting the social environment in order to
develop an in- & extern related attribution to
global awareness in services & products.
The realisation of that attribution is called the "Basis Gaingate".
A trybe it's gainability is conform the ras-quality norm.

Beside that are members of a trybe able to realise a gaingate
with friends, colleagues or others as
"gainmate"


g-mode         the hood