beste medegelovigen

het is een vreemde zaak, daar ben ik me van bewust:
het is de eerste keer, dat een functieloze buurtbewoner
u vanaf deze plaats toespreekt.

u hoeft niet bang te zijn, dat ik een aanslag kom plegen op uw budget;
ik kan u echter ook niet verzekeren, dat u er rijker van zult worden.
wel gelukkiger misschien, maar dat kost u wat tijd.

het blijft dus een vreemde zaak,
zoals er tegenwoordig zo veel vreemde zaken zijn.

stelt u zich voor:

>> éénderde van de wereld is welgesteld,
tweederde leeft in armoede.
maar het groepje "buitengewoon rijken" wordt alsmaar rijker
en plaatst de armen & ons op steeds grotere afstand
van een haalbare wereldvrede, ondanks hun goede bedoelingen.

>> wat "wetenschap" heet, heeft de laatste decennia zo'n vlucht genomen,
dat er van de honderd geleerden die de mensheid heeft
voortgebracht in al zijn duizenden jaren  95 nu leven.
en deze mensen doen ons leven in een wereld
die de laatste 50 jaar
onbegrijpelijk veel veranderd is.
tegelijkertijd tonen ze ons grote vraagstukken
over de kwetsbaarheid van het aardse bestaan.

>> tienduizend jaren lang
heeft de mens geen andere bezigheid gekend dan werken,
van zijn vroegste jeugd tot aan zijn dood,
van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat.
nog maar sinds kort kunnen bij ons
de jonge en de oude mensen
relatief onbezorgd leven.
door de voortschrijdende democratisering
en de cascadische versnelling van de youngeRevolution
zal de mens in de nabije toekomst 
van iedere honderd uur dat hij leeft
slechts zes uur hoeven werken,
zinvol & geïntegreerd in zijn omgeving.

>> de mens bestaat al heel erg lang en heeft
zich ongeveer tienduizend jaar geleden over de
gehele wereld uitgespreid.
ongeveer honderd jaar geleden
werd de wereld uiteindelijk bewoond door  1 miljard mensen.
nu, een eeuw, later zijn dat er al zes keer zoveel.
als de groei van de wereldbevolking doorgaat als 50 jaar geleden,
dan zou het aantal mensen over 400 jaar 1000 miljard zijn.
dat kan natuurlijk niet.
de hele aarde zou dan even dicht bevolkt zijn als nu wereldsteden
als: tokyo  new york  london of parijs
en heeft daarbij dan ook nog mars, venus & de maan nodig...

>> al duizenden jaren denkt de mens,
dat oorlog nodig is
om vrede te bewaren.
ook nu nog leven veel mensen met die wangedachte
uit de patriarchale alleenheers-tijd.

dit zijn slechts vijf vreemde zaken,
maar zo zijn er nog tientallen op te noemen.
ze beduiden, dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is,
of dreigt te veranderen op een voor de mensheid
onhanteerbare manier.

we kunnen binnenkort leven in een weergaloze wereld.
maar één verkeerde stap, lijkt het soms,
en we gaan alsnog met z'n allen naar de haaien.

nu kunnen we natuurlijk zeggen:
 als het zo gevaarlijk is een stap te zetten, 
     dan houden we alles maar zoals het is; 
      het dient onze tijd wel uit;                  
           de narigheid zal na ons komen.      

niet alleen zijn wij dan nu de moordenaars van
veel mensen in de arme landen;
we zijn dan "morgen" ook nog de moordenaars van onze achterkleinkinderen.
wij
zullen wellicht ons leven redden, 
maar zondermeer onze ziel verliezen.

we zijn mensen onderweg en maakten vanuit ons verleden
een zware, moeilijke reis.
steil bergopwaarts lijkt het vaak, over kliffen & ravijnen.
maar, de wereld lijkt verkend & ingenomen;
historische wonden worden gelikt & geheeld;
alle volkeren & culturen hebben elkaar
schade & schande gebracht, maar
de mensheid begint te stabiliseren.....
de mens begint zichzelf globaal te herkennen.

de pre-democratische fase van het westen loopt op zijn einde.
totalitaire systemen van oost & west zijn
na duizenden jaren van onderdrukking bijna uitgerangeerd.
de mallen (patroonheiligen) van de vermaakindustrie
verliezen hun geloofwaardigheid.

voor ons zien we reeds de contouren van een nieuwe,
maradijselijke wereld.
we staan als het ware op de drempel
van een nieuwe tijd.
laat ons er in godsnaam voor zorgen,
niet terug te glijden in de oersoep,
in het moeras der lage zeden,
of te blijven steken in
de verschrikkingen van heden & verleden.

maar de wereld lijkt in brand te staan.
wat moeten we doen..?
wat u moet doen, vermag ik niet te zeggen.
wat kunnen we doen..?

we kunnen proberen, er
achter te komen.
met z'n allen, want ieder heeft
een unieke normaliteit.
we kunnen met z'n allen de wereld,
waar veel niet loopt,
dat hoort te werken
onder de loupe nemen.
zien
waar wat los zit,
waar iets gedaan kan worden.


twee tags om ons bijeen te houden

want wat ons bindt, is dat we "lapsarians" zijn,
universeel en toch thuis.
daarnaast wonen we in dezelfde wijk of "hood".

er wordt natuurlijk al veel gedaan, landelijk & wereldwijd.
dus ook onze hood kan er niet omheen.
je hebt de etalages van veel winkeliers
misschien al gezien;
je hebt ongetwijfeld al posters zien hangen:

"leven nu....& morgen"

die etalages, de posters en ook deze rede
vormen een toeleiding tot een serie
teach-ins, forum-avonden, discussie-avonden,
georganiseerd door sociëteit ante portas.

met vertegenwoordigers van alle kerken & moskeeën,
welzijnswerk, onderwijs & koffiehuizen in de hood
is een werkgroep gevormd, die voor de komende maanden 
vijf "grote onderwerpen" aan de orde stelt:

> 1. de huidige wereld
volgens sommigen vol ongekende mogelijkheden,
volgens anderen rotter dan ooit.
 

> 2. een nieuwe wereld, een nieuw denken?
knowasys, geloven & weten
in een universele individuele dynamiek
 

> 3. dienstplicht of werkplicht ?
met of zonder middelen?
hoe lang nog kun je later iets worden?
 

> 4. het binnenboekje
id-credibility
een hardcopy voor je bestaan
met omgevingsvertrouwen als basis
 

> 5. ter afsluiting een spectaculair project:
gewoon buiten; buitengewoon
maar het kan evenzogoed anders zijn...
gewoon binnen..., buitengewoon.

voor deze avonden hebben we mensen uitgenodigd
die de onderwerpen op een behoorlijke,
voor iedereen duidelijke manier 
uit de doeken kunnen doen,
zodat wij als toehoorders meteen kunnen inspringen,
als onze overtuiging onder de voet gelopen wordt.

deze avonden zijn voor iedereen,
voor iedereen,
maar vooral voor mensen van ongeveer 12 tot 21 jaar.
voor mensen die zich meer voelen aangesproken tot
de categorie 18 tot 81:
het buurthuis en de koffiehuizen
monitoren het project.

 

aanstaande vrijdag
zal de eerste avond worden gehouden in
het hôtelieu
aan de meinesz-rotonde.

de deelgemeente heeft in haar
laatste vergadering besloten,
dit project te steunen met 2.000 euro.
laat ons waarmaken, dat het niet weggegooid is.

vanavond nog krijgt u, huis-aan-huis een folder aangeboden,
waarin het een en ander over dit project staat. 
lees die a.u.b.

rest mij alleen nog, u een aangenaam weekend toe te wensen
en tot ziens, volgende vrijdag, na het avondgebed.

het was mij een genoegen,
in u een medegelovige te mogen ontmoeten.
vrijdagmiddag-overpeinzingen

 

deze "sermon" is een hertaling
van een waargebeurde beleving
so, it just may happen again...


youngeRevolution

globaliseer jouw normaliteit
gebruik je id-recht