Stichting
Groot
Manhattan

 

projectplan
Hôtelieu Meineszhood
De Buurtherberg

 

fase 1

Op zoek naar mandeligheid Blok 74.
Het onderzoek fundering startte in 2e kwartaal 2021.

Resultaat:

Blok 74:
"Het rapport toont aan, dat er een zeer serieuze kwestie voor ligt vanwege de kwaliteit van de fundering en de noodzaak/wenselijkheid van herstel. Het huizenblok is in de loop der jaren enigszins voorover gaan hellen, hetgeen de hechtingsscheuren aan de achterzijde verklaart.
De eigenaren zullen zich ernstig moeten beraden over de planning en aanpak van dat herstel.

De Gemeente heeft besloten, het funderingsherstel omstreeks 2030 in een uitvoeringstraject te ondersteunen.
 

Fase 2
NL 3022 BL 54

 

 


renoveren en presenteren als

De Buurtherberg

hôtelieu meineszhood

 

 


dat houdt in:

 1. huis heeft 4 woonlagen 
  plan innovatief uitwerken voor specifieke toepassing

 2. plan voorleggen aan opiniedragers
  in de sfeer van politiek, onderwijs en samenleving

 3. gemeente betrekken
  voor vergunningen en mogelijkheden voor bijdragen in het kader van buurtinnovatie

 4. comité van aanbeveling samenstellen

 5. goodwill campagne opzetten voor fondsenwerving

 6. architect zoeken voor planuitwerking met bestek

 7. aannemer vinden voor verbouwingDe situatie per 2023

Hal / Entree

De vloer van de entree, in 1996 vernieuwd bij het samenvoegen van de twee entreehalletjes door Valk Lisserbroek, was in 2010 door schimmel aangetast en is toen door Kuperus & Zn gerepareerd, gelijk met de onderste treden van de trap naar voormalig 54B.
Vijf jaar later is er wederom sprake van rot. Geen goede materialen gebruikt, geen ventilatie-sleuven ?
Ook de onderste treden van de trap zijn ondeskundig gerepareerd en moeten opnieuw aangepakt worden.

Nieuwe bodemplaat entree met underlayment, ontluchtingsrooster en een luikje voor het checken van de meterstanden is inmiddels uitstekend gerepareerd prima uitgevoerd door Henk Bautz  /  Klus XL

- Vernieuwen van de trapopgang 3e/4e woonlaag:
na funderingsherstel Blok 74. Nu dit herstel tot 2030 is uitgesteld, kan het plan in iets rustiger vaarwater worden uitgewerkt.

CV-warmwater

Twee cv-ketels behoeven onderhoud.
Met Thermogas is een afspraak gemaakt in oktober 2015. Contract kan vervolgens per 2 jaar worden verlengd. Op termijn kan bij vervanging worden bekeken, of centrale verwarming vanuit één ketel is te regelen door de 2 separate systemen te koppelen. Beneden zou dan wellicht een kleinere voorziening voor keuken & badkamer nodig zijn.
Nu er een politiek streven is om de wijken aardgasvrij te maken zitten we op het vinkentouw om tijdig te kunnen inhaken op alternatieven als waterstof of zonnepanelen.


Stroomvoorziening

Twee systemen grotendeels niet geaard kunnen samengevoegd.


Keuken

Moet opnieuw worden ingericht met inachtneming van gas- & wateraansluitpunten.
Nota Bene: Er zit een aanhechtings-scheur tussen achtergevel en zijmuren, vanwege het licht voorover hellen van de voorgevel.

 

Fase 3

Projectplan Hôtelieu

Rond 2023/2024 wordt het plan uitgewerkt in een visie op de buurtfunctie, inclusief fondsenwerving & exploitatie betreffende:

Unit 1:
Huidige functie:  Kantoor/Gaingate, Keuken, Kantine/Trybe
functies kunnen gecontinueerd worden in nieuwe opzet “Buurtherberg”
alternatief: 1 royale of 2 compacte units.

Unit 2:
Huidige functie: Woonunit, Infotheek, Gastverblijf, Badkamer
nieuwe functie:
2 compact units

Unit 3:
Huidige functie: Oude Woonunit, Keuken, Gastverblijf
nieuwe functie:
2 compact units

Unit 4:
Huidige functie: Woonunit, Studio, Gastverblijf, Badkamer
nieuwe functie:
1 royale of 2 compacte units.

 

Mogelijke aanpassingen pand:

>> de twee voordeuren worden vervangen door één, brede entree.

>> de keuken/kantine in één verband door deels doorbreken scheidingsmuur

>> de trap van unit 1 naar unit 2 wordt verwijderd voor extra hal-ruimte / badkamer

>>  atelier/opslag/garage in achtertuin met daktuin als compensatie

Afhankelijk van het funderingsherstelplan Blok 74 wordt in augustus een concept renovatieplan vastgesteld.


 

laatste aanpassing:
>>>
28-11-2023 <<<

interesse of reageren?
laat iets van je horen / have your say