Binnentuinen Meineszbuurt

buurtbeleving & achtertuintjesbeleid 

fase 1: rattenvrij, mussen blij

Ruim zestien jaar wonen we met veel plezier
 in de Meineszbuurt.
Dat genoegen wordt niet alleen gevoed door
de vriendelijke mensen die er wonen,
maar ook door de achtertuintjes,
die als woon- & voedselplaats dienen voor de
mussen & merels.
Rond de eeuwwisseling vestigde zich een mussenkolonie in onze tuin.

Een grote, met klimop begroeide muur en
een dichte bruidssluier die zich royaal over schutting had gedresseerd
boden bescherming tegen roofvogels.

Af en toe komt er een rat op het vrolijk gekwinkeleer van de mussen af.
"Waar vreugde heerst, is eten", zal die denken.
Binnen een paar dagen weten we zo'n dier wel weg te vangen,
tot vreugde van de vogels.
Maar soms verschijnt er ineens een groepje, zoals twee weken geleden
(7 à 8 ratten buitelden ineens vrolijk door de tuin).
Dan bellen we de Roteb,
die een uiterst effectief antwoord heeft:
een lokdoos met gif.
( Roteb Service Ongediertebestrijding )

Omdat we een door hoge huizen omsloten binnentuin hebben,
vragen we ons af,
of er geen andere methode te bedenken valt.
Een rat kan toch niet zomaar de tuin inkomen... ?

Vandaar deze brief:


Geachte Roteb,

Vorige week ontvingen wij van U een aantal zakjes gif om een plotseling ingekomen groepje ratten te kunnen bestrijden. We hebben kunnen constateren, dat de beestjes er stapelgek op zijn.
Na vier dagen was het probleem opgelost.

Ook in het verleden hebben we van uw diensten gebruik gemaakt, als zich een plaagje voordeed.
Vooral het negatieve effect op de tuinvogels in het broedseizoen (mussen & merels) zette ons daartoe aan.

Inmiddels hebben wij gemerkt, dat bv.. een open verbinding tussen regenwaterafvoer en tuin/terrasafvoer naar de straat (het riool) een entree kan vormen voor ratten. We hebben dit éénmaal geconstateerd en maatregelen genomen.
Mogelijk bieden ook andere tuinen entreemogelijkheden, waar de bewoners geen weet van hebben.

Daar onze tuin deel uitmaakt van een "binnentuin" met rondom een zestigtal panden en vier straten:
Meineszlaan-G.v.d.Palmstraat-G.v.d.Lindenstraat-Ambachtsstraat,
vragen we ons af, of er niet een gezamenlijke aanpak kan worden ontwikkeld.

Binnen de bewonersvereniging Meineszbuurt willen wij dit graag aan de orde stellen.

Zou uw Dienst aan een dergelijk project kunnen meewerken ?

Vooralsnog denken we aan een folder voor de bewoners van de direct betrokken binnentuin.
Drie vragen zijn van belang:
 • hoe komen ratten onze gezamenlijke tuinen binnen
 • hoe vaak signaleert uw ratten in uw tuin
 • hoe kunnen we i.p.v. bestrijden door vergif, bestrijden door preventie?

Wij zijn eventueel bereid, deze folder (60 panden, ongeveer 120 wooneenheden) te verspreiden onder de medebewoners.

Met vriendelijke groet,
Jan.

 


Roteb heeft positief gereageerd:


Hartelijk dank voor uw e-mail,

Graag wil ik een afspraak maken om de aanpak van het rattenprobleem in uw binnentuin te bespreken.

Is het mogelijk dat uw contactpersoon mij belt?

Met vriendelijke groet,
Anneke,

Werkvoorbereider/Voorlichter
Roteb Service Ongediertebestrijding
 

Inmiddels neemt de eigenaar van het pand waar de hydra tegenaan groeit, ingrijpende maatregelen getroffen.
De voorkant van het pand (v.d.Palmstraat) is klimopvrij gemaakt en de zijkant reeds halfontdaan.
Zaterdag schijnt hij verder te gaan met het verwijderen van de aangroei.
Het mussenbroedseizoen lijkt ook te beginnen..dus wellicht geldt ook hier
vogels en de wet . nl / Thema / Kappen_en_snoeien

De ratten die het broeden bedreigden zijn we kwijt,
maar het doorzetten van een  "achtertuintjesbeleid",
te beginnen met een proefproject
"rattenvrij, mussen blij"
heeft voldoende draagkracht bij de
Kerngroep van de Bewonersvereniging Meineszbuurt.

Voorstel: Folder voor Omwonenden.

Een fraaie folder gericht aan de bewoners/eigenaars van de achtertuintjes en de bewoners van de bovenwoningen, die uitkijken op "onze gezamenlijke binnentuin".

 • attenderen op voor ratten open verbindingen in de achtertuin
 • attenderen op broedseizoen mussen & merels
 • attenderen op meldpunt ongedierte
 • vragen om suggesties voor "binnentuinbeleid"

Roteb & Bewonersvereniging Meineszbuurt geven de folder uit.
De buurtwebsite ondersteunt het project via: www.meinesz.info
Initiatiefgroep (Els, Jan) verzorgt verspreiding huis-aan-huis.

Mocht het project aanslaan, dan krijgen we vanzelf suggesties voor binnentuinbeleid.
Deze kunnen in fase 2 worden uitgewerkt.
Duidelijk wordt dan ook, of het zinvol is de overige binnentuinen op deze manier te benaderen.
Ook het Opzoomerproject kan hier op aansluiten.

Brief aan Roteb:


Dag Anneke,
 
Dank voor de snelle reactie.
De Kerngroep Meineszbuurt is er ook blij mee en steunt het voorstel van de initiatiefgroep.
 
Op de site:  www.gaingate.com/nl3022/binnentuinen
zijn de eerste gedachten uitgewerkt als "
fase 1: rattenvrij, mussen blij".
Kijk er 'ns naar als je wilt.
 
Vragen die rijzen:
 1. Voelt Roteb voor een proef met "omwonenden van onze binnentuin"
 2. Heeft Roteb een afdeling "ontwerp & productie"  voor de folder
 3. Kan Roteb meedenken over "binnentuinbeleid & buurtbeleving"
 4. Hoe realiseren we het inzamelen & verwerken van suggesties
Binnen onze burengroep zijn eventueel kwaliteiten aanspreekbaar met betrekking tot
tekst, lay-out, vormgeving.
De folder moet de omwonenden van de binnentuin zo direct mogelijk aanspreken.
"Wij" zijn de buren en "Roteb",
die meer doet dan rattenbestrijding, helpt ons
en de bewonersvereniging Meineszbuurt met een visie op "
de gezamenlijkheid van onze kleine tuintjes".

Dat zou de sfeer kunnen zijn.

Voor reacties kunnen we eventueel een aangepaste nocbox plaatsen zoals:
www.gaingate.com/nl3022/nocbox.htm , maar ongetwijfeld heeft Roteb een beter systeem.

Graag horen we van je.
In de namiddag zijn we telefonisch bereikbaar.
Mail anders even jouw nummer & voorkeurtijd, dan bellen we als het jou schikt.

Met vriendelijke groet,
Jan.

 

Inmiddels is het weekend voorbij.
De tuinman is niet geweest;
het broedseizoen is begonnen.


help vogels in stad & dorp
vogelbescherming roept gemeenten op tot beleid.

 
 

Beste Jan,

Ik heb vandaag geprobeerd jullie telefonisch te bereiken, dat is helaas niet gelukt. Ik ben met verlof tot maandag 21 april. Is het mogelijk dat jullie mij dan tussen 13.00 en 17.00 uur bellen?


Wat betreft het ontwerpen van een folder:

Roteb heeft een standaard folder over ongedierte in vier talen, Turks, Arabisch, Portugees en Nederlands.

Voor een wijkgerichte folder moet ik de goedkeuring van onze afdeling Communicatie hebben, tevens kunnen we de medewerking van deze afdeling vragen bij het ontwerpen van een folder.

Het realiseren van het inzamelen en verwerken van suggesties kan waarschijnlijk het beste via een mailing naar de bewoners gebeuren, we hebben dan de juiste adressen van de bewoners in de ongeveer 60 panden nodig.

Ook kunnen we in de mailing een zogenaamde “rattencampagne” aankondigen.

Graag maak ik maandag een afspraak om met onze bestrijdingstechnicus bij u langs te komen om de situatie te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Anneke
 

 

Els stelt voor,
ons plan meer vanuit Vogelbescherming Nederland te bekijken:
vogelbescherming.nl: huismussen & stadsvogels  

 

Ook de Dienst Gemeentewerken, sector buitenruimte,
zou advies gevraagd kunnen worden over
'n "gestalt"-benadering van de kleine tuintjes als:

"habitat voor vogels"
of
"uitzicht van de bovenbewoners"

zodat we binnentuinbeleid kunnen ontwikkelen.
Bureau Stadsnatuur zal ook worden benaderd.

Stichting de Binnenweg stelt voor,
de omwonenden nu al te betrekken bij het plan.
Het voorjaar is al ingezet en in spontane deelname
blinken overheidsdiensten meestal niet uit.

De stichting stelt een huis-aan-huisfolder voor,
waarmee omwonenden zich kunnen aanmelden voor overleg.
Daarna kunnen we als er behoefte aan is,
alsnog van die diensten bijstand vragen.

Anneke van Roteb heeft de folder toegestuurd gekregen.

aan de omwonenden van
"onze binnentuin"
ontwerp folder

 

wat is: Verstoring broedseizoen 

"Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels gevoelig voor verstoring. Het gaat hier met name om onnodige en ernstige verstoringen als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het kappen van bomen; het maaien van slootkanten; en renovatiewerkzaamheden van huizen."

bron: vogelbescherming nederland

Els heeft in overleg met  de betrokken buren bezwaar aangetekend bij de AID


 

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54   last update  15-11-2021 17:46
 
disclaimer   Q&A   contact