tertium datur / able to gain

Wie kan refereren aan bevestiging door een "derde", en die persoon of instelling kan inroepen bij een meningsverschil, geeft zijn omgeving vertrouwen.

Die derde, de "tertium", kent jou en kan instaan voor de correctheid van jouw OMA-profiel, een competentieprofiel gebaseerd op OriŰntatie Motivatie Affectie.

De tertium kan jouw IOI-formule toelichten. De formule die kwaliteit en kwantiteit beschrijft van wat je kunt: Informeren Organiseren Investeren.
Oftewel: hoe heb je je ge´nformeerd, georganiseerd en wat heb je ge´nvesteerd.

Je kunt een docent als tertium opgeven, je opdracht-/werkgever of een vertegenwoordiger van een basis-instantie, als overheid, bestuurslid van gebedshuis, bestuurder(s) van een vereniging waar je lid van bent.

Vorm je met vrienden/collega's een gaingate, dan kun je natuurlijk ook een lid van jouw trybe als tertium vragen: ouders, groepshoofd of woongroeplid. Zij kennen jou ook en zouden dus kunnen instaan voor de kwaliteit van jouw idee of product.

Bij onbegrip of meningsverschil zijn de tertia van beide partijen bevoegd, een bindend advies uit te brengen.

De degelijkheid van een reeks tertia is gezekerd als een blockchain. Zolang de relaties integer zijn word je vanzelf beter.
Maar blijf integer. Zodra er corruptie insluipt verlies je vanzelf naam & faam.

iT changes hue

Informary & Tertium = lapsarian = homo eco universalis

De presentatie van jezelf in een universele omgeving verandert de sfeer.
De meedogenloze zakelijkheid heeft afgedaan in de wereld van morgen.
De toekomst draait op individuele betrokkenheid, "environmentality".

De tertia van trybe manhattan zijn te vinden op de introductie-pagina van de website.
De informary van trybe#manhattan is opgebouwd als julian lucas informary.

 

 

file under construction
vragen & opmerkingen questions & remarks

contact:  mail,  phone,  ring a bel

position paper manhattan project

voor  het laatst  bijgewerkt  op
  28-08-2022