informary portico's

info care
unique info-entry,  id-krediet
 

Een universeel info-patroon voor persoonlijk id-krediet door verwerkte informatie (boeken, films, verhalen) te plaatsen in portico's.
Een "PI" (Persoonlijke Informary) bij het verlaten van de basisschool is een steun voor het leven in een individualiserende en rivaliserende samenleving.
Wie bij het verlaten van de basisschool zijn opgedane informatie & resultaten als een gewaarborgde database meekrijgt, legt een solide basis voor id-krediet, als deze database compatible is met info-opslag tijdens vervolgonderwijs, vrije tijd en arbeidscurriculum. Die compatibiliteit wordt via dit informary-model gewaarborgd.

Je kunt jezelf gericht inzetten in jouw omgeving voor zinvolle activiteiten in een door jou ontwikkelde virtuele "ideaal-omgeving" voor een globaal gewenst toekomstperspectief. Het resultaat is id-krediet, sociaal kapitaal, waardering binnen jouw omgeving en een betrouwbaar profiel voor buitenstaanders..

Als voorbeeld de informary van trybe manhattan, de woongroep die het theoretisch model als >gaingate#manhattan< via een website wereldkundig heeft gemaakt.
Hun model voorziet in 7 portico's voor het opslaan van de info, waarvan de eerste drie op de basisschool zouden kunnen worden aangeleerd,
De overige kunnen vooralsnog als vrijblijvende "practise portico's" dienen tot het id-recht actief is.

 1. ratio
 2. renergie
 3. regio
 4. paraclue
 5. gainfield
 6. gainaffection
 7. enta kai meta

De eerste drie (3R) zijn drager van de id-krediet. Het zijn (met 4) de preducten van een gaingate of trybe.
De vierde is drager van de gainstain sec (sociaal educatief cultureel) en indicator voor globale cohesie.
de laatste drie zijn indicatoren voor de kraal van mogelijkheden/abilities, de preservices, die de betreffende gaingate of trybe globaal in zijn omgeving te bieden heeft.
 

 1. Ratio
  science & knowledge
  Studies, docu's, schoolboeken met universele code opgeslagen, garandeert wereldwijd toegankelijkheid een leven lang (desgewenst uiteraard). De portico die in rangorde verwisselbaar is met 2, omdat in feite geloven aan weten vooraf zal blijven gaan. Het heeft ook te maken met je eigen voorkeur/aanleg. cf. links- of rechts-handigheid) Deze portico geeft en passant een beeld van je cognitieve ontwikkeling en je zingevingsperspectief.
   
 2. Renergy
  religion & imagination
  Over godsdiensten, kunsten & theater. Al jouw informatie-dragers, op basis van renergie. Wat geloof voor de een betekent, is kunst/verbeelding vaak voor de ander. De een voelt zich heerlijk in een godsdienst; de ander laat zich inspireren door de vrije kunsten, muziek, of de natuur
  Verbeelding van wat je gelooft & wat je weet, dat houdt je enthousiast zolang de portico's "zuiver" zijn.
   
 3. Regio
  intuition & inition
  Informatie over de omgeving & ingeving die je verzamelt in je sociaal-emotionele groei. Een niet te onderschatten portico.
  Vanaf de wieg ontwikkel je je als "essedum", drager van bewustzijn en "men"* je jouw renergy & ratio.
   
 4. Inrounding
  paraclue
  De richting vanuit je verleden kan voor anderen onbegrijpelijk zijn, maar blijft voor jezelf een heldere weg, één leven, één waarheid. Het zichzelf versterkend effect van c&a (cognition & awareness) vergroot de omgevingsverantwoordelijkheid.
   
 5. Gainorientation
  gabo
  Informatie die de "skills" aangeeft; de basiskennis & -kunde waarmee je in de omgeving staat. Portico 5 maakt duidelijk, dat trybe#manhattan aanspreekbaar is in kwesties van onderwijs, welzijnsbeleid & organisatievernieuwing.
   
 6. Gainmotivation
  younger policy
  Meer gespecificeerde informatie met betrekking tot de doelgroep, de klantenkring, de direct belanghebbenden. Wie een idealistisch aanbod ontwikkelt, onderbouwt hier zijn idealen.
   
 7. Gainaffection
  enta kai meta
  Met wie, of in de geest van wie sta je in het leven, werk je aan je job, opdracht, situatie. Met je eerste stappen in omgeving & onderwijs maak je in feite al keuzes. Met deze portico geef je de richting aan waarin je beweegt. Het is je eigen sociaal-culturele kompas & graadmeter.

Wie zijn informary gebruikt voor het "mastergame", zal ervaren dat de essentie van de "zevensprong" gaat werken. Het resultaat zal zijn, dat je onverwachte portico's aanboort of zult aantreffen in de loop van je leven ("Ik wist niet, dat ik die in me had!"). Bestanden zullen zich verplaatsen of worden gekopieerd naar andere portico's. Ze tekenen zowel het voortschrijdend inzicht in jouw virtuele vermogen, als de flexibiliteit van het systeem om unieke persoonlijke codes voor data-toegankelijkheid (zie g-mode) te garanderen.

Ieder persoon is de unieke bezitter van zijn eigen data & persoonlijke code-drager voor update-systems. Jij bepaalt, wie welk deel kan inzien.


houd de lamp brandend

 contact.htm