eerste erasmus-kolonie in bestaan bedreigd

de hangende tuin van het nieuwe westen ernstig aangetast.

Vrijdagavond, 17 mei 2002, is het luchtwortelsysteem van de hangende tuin 
(hoek van de burg. meineszlaan en de v.d. palmstraat in rotterdam nieuw west) 
door de eigenaar van een belendend perceel onverhoeds doorgeknipt.

Juist een paar dagen ervoor waren de eerste jonge mussen uitgevlogen
en leerden hun eten vinden
of bedelden wat bij bij de ouderen,
terwijl de overige nog op het nest verzorgd moesten worden.

Deze daad uit het ongerijmde veroorzaakte direct
grote paniek bij de mussenkolonie, die zich, 
na enkele verkenningen van
een ondernemend vrouwtje & een bedachtzaam volgend mannetje,
 in september 2001 in de hangende tuin had gevestigd.

Ze hadden de winter en het vroege voorjaar als maradijselijk ervaren en
bereidden zich vol vertrouwen voor op een nieuwe nederzetting, een nieuwe kolonie, 
een nieuwe vogel: 

  de eras-mus 

Het verkennende koppeltje was de eerste, waarvan duidelijk werd,
dat er jonge vogeltjes waren. 
Vol trots sprong de moeder onlangs op het rek voor het keukenraam 
en sperde haar bek open. vol eten!

ze keek een paar keer met die merkwaardige mussenblik
en vloog de klimop in om haar jongen te voeren.
direct daarop kwam ze terug en deed hetzelfde:
eten zoeken, laten zien en enthousiast gaan voeren.

Toen de eerste  eras  uitvloog,
kwam de vader er achteraan,
liet zien waar eten lag en
hoe je dat ook zelf kon oppikken. 
Een groot brok haalde hij uit het jongenbek, 
hapte het in stukjes en voerde het terug. 
Een paar dagen later werden nieuwe uitvliegertjes door
oud & jong
ingewijd in de kunst van het eten, drinken, baden,
vliegen & vluchten.

Pinksteren: de rust is weergekeerd in de kolonie. 
We missen enkele bekende mussen met kroost.
De eerste effecten van de ontworteling zijn zichtbaar.

foto 1:
de luchtwortels doorsneden

centraal in foto: doorgeknipte wortelstreng 
volgende foto 24 mei: het verval begint

 

filmpjes uit de binnentuin

Het Bureau Stadsnatuur kondigt een cursus aan
voor vleugelloze tweebeners
die in zichzelf de mus herkennen:

Cursus Mus

Deze cursus vindt begin 2007 plaats. Meer informatie hierover volgt later. Bent u al geïnteresseerd dan kunt zich alvast aanmelden via info@milieucentrum.rotterdam.nl of 010 – 465 64 96. Te zijner tijd ontvangt u dan uitgebreidere informatie over deze cursus, die wordt aangeboden door bureau Stadsnatuur in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam

de grote huismus
tentoonstelling


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:47
 
disclaimer   Q&A   contact