vrije tijd & jeugdbeleid
Nederhorst den Berg

 

Voorwoord

 

OP 17 augustus 1990 heeft de gemeentelijke Commissie Jeugdbeleid het Projectplan Jeugd & Vrije Tijd vastgesteld. Daarmee werd het startsein gegeven voor een onderzoek in Nederhorst den Berg (NdB) naar de wensen van en (on-)mogelijkheden van jongeren tussen 12 en 18 jaar ten aanzien van hun vrije tijd.

Het onderzoek gaat plaatsvinden via discussies tussen drie groepen:

- de jongeren - de organisaties - de gemeente -

Vanuit deze groepen worden “panels” gevormd die over elkaars ideeën en verwachtingen gaan praten. Deze discussies worden in twee ronden aan de hand van schriftelijke verslagen gevoerd, waarna in de derde ronde alle partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om tot een definitief plan voor Vrije-Tijdbeleid (VT-Beleid) te komen.

In een vooronderzoek wordt de situatie, gezien vanuit de beleving van jongeren geschetst.

Dit resultaat ligt nu voor U.

De Raad voor Jeugdbeleid heeft met Stichting De Binnenweg dit vooronderzoek uitgewerkt.

Op 24 augustus ontvingen 553 mensen van 12 tot 19 jaar een enquête-kaart.

In dit rapport zijn de 283 teruggestuurde kaarten verwerkt (totale respons 51,18%). Op basis van een tussenresultaat (respons 34,7%) werden ondertussen interviews gehouden met 31 jongeren om met hen deze voorlopige resultaten door te spreken. Het verslag van deze interviews is aan deze groep gestuurd voor commentaar & aanvullingen.

Deze interviews staan in dit rapport centraal.
De getallen worden als toelichting in het laatste hoofdstuk opgenomen.

De onderzoekers hopen met deze rapportage een goede aanzet te geven voor de panel-discussies die nu moeten gaan volgen. Zij hebben ervaren, dat de jongeren in NdB zeer betrokken zijn bij het onderzoek en ook bij de verdere uitwerking hun stem zullen laten horen.

Met dank aan allen die meegewerkt hebben, wordt dit rapport aangeboden aan de gemeente & instellingen.

De jeugd van Nederhorst den Berg heeft hiermee zijn stem laten horen. Het woord is nu aan de gemeente en de organisaties.

Haarlem, 19 oktober 1990,

 

Stichting De Binnenweg,
Claudio Bartolozzi
,
Eugène Kortekaas

De Raad voor Jeugdbeleid,
Jan van Hensbergen.

volgende bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl