Aan de afdeling klantenservice van Microsoft Nederland
 

Op 27 augustus 1998 gaven we onze laatste papieren nieuwsbrief met MS Publisher uit als "0-nummer" naar een virtuele voortzetting.
Twee dagen eerder hadden we Frontpage 98 aangeschaft en we waren er na de installatie zo snel mee vertrouwd, dat we die uitdaging wel aandurfden.
Vier maanden later registreerden we ons virtuele domein met de website: gaingate.com.

Op onze site vragen we onder meer aandacht voor de ontwikkeling & versterking van de id-credibility in virtuele communicatie čn sociale participatie door de beschrijving & implementatie van het gaingate- & trybe-model.
Dit model is gebaseerd op een persoonlijke, unieke info formule (ics-code); het heeft een globale herkenbare, dus een universele geldigheid.
Daarbij werkt het model sociaal cohesief in nationale, economische & culturele dynamiek.
U begrijpt, best de moeite waard om er aan te blijven werken.

Een jaar later waren we zo ver, dat we Office 2000 aanschaften.
Hiermee konden we databestanden aanleggen en verwerken voor een prototype van ons id-credibility model:
de julian lucas informary, op 21  januari 2000 uitgebracht als "gainsurf-id" voor een select groepje "foes, friends & family".
Als dank voor de software, waarmee we ons web konden ontwikkelen, hebben we de heer Gates ook hieronder gerekend en hem een jli-rom gezonden. Overigens hebben we nog niets van hem gehoord, maar dat kan te maken hebben met het ontbreken van een autostartmogelijkheid op de betreffende cd, of met ons zeer bescheiden inzicht in software & programmeren.

Begin 2003 wilden we onze flexibiliteit vergroten en schaften een notebook aan met de gedachte,
de hele administratie en de website voortaan apat (any place, any time) bij te houden.
We kochten Frontpage 2002 en Office XP.
Het wilde echter niet lukken al onze Office-software over te plaatsen, omdat er niets werd "herkend".
Alleen Photodraw laat zich zich installeren. Dus zou alles moet weer terug moeten op de oude machine.
Na een crash en herinstallatie van de OEM-XP weigert deze echter ook Office 2000 te installeren.

Op 2 januari 2005 zijn we bij een inbraak ons notebook kwijtgeraakt, de sleutel naar onze site.
Dankzij de verzekering hebben we een nieuwe kunnen aanschaffen.
Ook nu echter kunnen we de Office software niet geinstalleerd krijgen.

Hieronder een overzicht van de bedoelde software. waarbij niet inbegrepen de updates van W3.* naar W95,
Home Office, Publisher, W98, ME & XP, die we "en passant" doorgeschaft hebben voor de pc's die we de afgelopen jaren hebben versleten.

 

 datum aankoop bij firma / factuurcode

 prod-id / -code

naam product prijs bij aankoop
 1998.08.25 dunnet bv / 18071363  cd-set: x03-66440 / 0401-0331455  frontpage 98 457,00 gulden
 1999.07.27 dunnet bv / 33980  cd-set: x04-70995 / q4vyq-bdpqf-cdxky-kk3yr-mqf7v  ms office 2000 premium nl upd 1.350,08 gulden
 2003.02.13 correct bv / 0-5483523-15  cd-set x08-12910 / htyky-vv4wg-wpbvm-gtqhx-9q27q  ms frontpage 2002 276,61    euro 
 2003.02.17 dunnet bv / 3500844  cd-set: x08-07187 / wjmqw-rhbrq-fcqtx-h2wrb-y2h79  ms office xp standard versie 2002 308,21    euro

De software is aangeschaft door Stichting de Binnenweg, die (zolang het gaingate-model zich in een proto-fase bevindt) optreedt als rechtspersoon voor het project.

Vindt U het redelijk als we deze software bij U inleveren voor een actueel pakket, dat zich wel laat installeren?
We werken, zoals U via de embedded links kunt opmaken, met uiterst beperkte middelen.
Tot nu toe hebben wij ondanks uw software onze inkomsten nog steeds niet positief kunnen beďnvloeden.
We zitten nu zelfs met bestanden op internet, die we met onze eigen machines niet meer kunnen openen.

Begrijpt U ons probleem ..?

met vriendelijke groet uit rotterdam,  nl 3022
per straatpost verzonden, 17 april 2005.

trybe#manhattan  &  gaingate#office
virtuele vertegenwoordigers voor
stichting de binnenweg  &  stichting groot manhattan