Gaingate

basismodel voor het ontwikkelen van omgevingsverantwoordelijkheid
in de (peri-)patrie van samenlevings- & organisatie-structuren,
van waaruit ieder
individueel of groepsgewijs
kan participeren in zinvolle activiteiten (arbeid/werk)

gaingate & trybe zijn panarchistische modellen voor
globale cohesie in een regionale,
sociaal-economische & culturele dynamiek.

Dat houdt in, dat ze wereldwijd toepasbaar zijn
in alle politieke, sociale of religieuze systemen
om wonen & werken te beschrijven

context


Gaingate

modem for individual organised global integrity,
based on (peri)patric environmentality in social structures
powered by renergy

context

gis mode


Gaingate and Trybe are
the social-econimic models by wich the "Manhattan Project 3.0" tries to prove,
that "global awareness" is a worldwide understood concept to start youngerpolicy:
"The world is ready for tomorrow".