g-mode

globaal identificatie systeem combineert 
veiligheid & vertrouwen. 
vervangt paspoorten, creditcards en andere id-systemen
door een simpele toepassing van 
systeem-integriteit & sociale zekerheid

gaingate-gegarandeerd id-systeem
maakt rompslomp van id-systemen in een keer overbodig, door:
id-recht te koppelen aan inburgeren.

het systeem is een gaingate-waarborg 
voor de drager, die zichzelf werelwijd kan identificeren met een "ub", een universele beep;
voor de ontvangende instantie
(winkel, bank, vereniging, school, grensovergang, werk, cliënt)
en eventuele tertia (tertium datur / able to gain), 
die zichzelf veel overbodige administratie besparen.

 

gismode

global id system 

global identity: in fact,
we all are lapsarians, tagged by iT.
and us is the key of our global tagged ID.

 

based on the gaingate ioi-modem
and an "ub", an universal beep for global awareness

All Rights Deserved       8-8-1998      Manhattan Project 3.0
Rotterdam   NL3022BL54     Les Pays Bas
Stichting de Binnenweg       Stichting Groot Manhattan
Last update: 29-07-2019 17:26:48